Etkin Yönetici


foto

AMAÇ

Eğitim; yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Eğitimde, profesyonel tiyatro sanatçısı ile rol oyunu uygulamaları gerçekleştirilecektir. Grup çalışmaları ile “Etkin Yönetici Profili” uygulamaları, kişisel testlerle katılımcının kendisini fark etmesini sağlama ve bireysel geri bildirim (her katılımcı için özel- birebir) yapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Esneklik #Kararlılık #Strateji Oluşturma #Durumsal Liderlik #İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı ekip üyelerinin farklı yaklaşım tekniklerini bilir.
Anlar: Stratejik düşünmede kararlılık ve esnekliğin önemini anlar.
Yapar: Ekip üyeleri arasında iş birliğini arttırır. Kendi durumsal liderlik özelliklerinin avantaj ve dezavantajlarını algılayarak güçlendirilmesi gereken yönlerini geliştirir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, sürekli gelişim, ekip çalışması, karar alma, kararlılık, esneklik, insan ilişkisi, organizasyon ve planlama, liderlik ve yönetim, strateji oluşturma, delegasyon ve ekip üyelerinin gelişimini sağlama yetkinlikleri üzerinde çalışmak isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir.

İÇERİK

 • Yöneticinin Rol ve Sorumlulukları
 • Organizasyonlarda 7S Modeli ile Başarıyı Garantileme ve Değişimi Yönetme
 • İletişimin Yöneticilikte Önemi
 • Görsel İşitsel Dokunsal Dijital Algı
 • Baskın- Mesafeli- Sosyal Ekip Üyelerini Yönetme
 • Olumlu İnsan İlişkileri
 • Ben/ Sen Dili
 • Ben Dilinin 6 Yolu
 • Ekip Liderliği
 • Ekip Üyelerinin Verimliliğini Arttırmak İçin Farklı Ekip Üyesini Profili Anlama
 • Durumsal Liderlik Kavramı-  Farklı Durumlarda Farklı Liderlik Profilleri
 • Yetki Devri/ Delegasyon ve Yönlendirme
 • Etkin Geri Bildirim Modeli– Verdiğiniz Geri Bildirimin Hayata Geçmesini Nasıl Sağlarsınız?
 • Hedef Belirleme- Mevcut Durum Analizi- Farklı Alternatifler Oluşturma
 • Hedef Belirlemede Koçluk Kavramı
 • Koçluk Kavramında GROW Modeli
 • Yüksek Performanslı Ekipler- Birlikte Çalışmayı Sevmek
 • Kişisel ve Ekip Motivasyonunun Önemi ve Özellikleri
 • Yöneticinin Motivasyonu Ekip Üyelerini Nasıl Etkiler?
 • Herkes Zincirde Güçlü Halka
 • Doğru İşte Doğru Ekip Üyelerini Çalıştırma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık ), Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama Ve Organizasyon, Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme ), Koç Yönetici, Sorumluluğu Devretme, Sonuç Odaklılık Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme