İş Analitiği


foto

AMAÇ

Eğitimin temel amacı, algoritmaların detaylarına çok fazla girmeden katılımcıların iş analitiği tekniklerinin arkasında yatan bilimsel yaklaşımı anlaması ve hangi tür iş problemlerinin ne tür teknikler ile çözülebileceğini öğrenmesidir. İş Analitiği kurumların iş problemlerinin çözümü veya iş performanslarının artırılması için kurum içi ve dışı veri kaynakları ile ileri istatistik tekniklerinin ve matematiksel algoritmaların kullanılmasıdır. İş Analitiği rekabet avantajı yaratma çabasındaki yöneticilerin en önde gelen ajanda maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bunun yanı sıra iş analitiği sonuçlarını karar verme süreçlerinde kullanacak diğer çalışan ve yöneticilerin de bu konudaki okur yazarlığının geliştirilmesi gerekmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Analitik Düşünme #Problem Çözme #İş Analitiği Teknikleri #Büyük Veri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünme ve veriye dayalı karar alma teniklerini bilir.
Anlar: Problem çözme yöntemleri, analitik metodolojileri, iş analitiği prensipleri, iş analitiğinde büyük verinin rolünü anlar.
Yapar: İş faydası yaratacak analitik uygulama alanlarını belirleme ve hangi tür iş problemlerini hangi teknikler ile çözülebileceğine karar verir.

HEDEF KİTLE

İş analistleri, analitik pazarlama ekipleri, analitik risk yönetimi ekipleri, iş analitiği çözümleri ile ilgili BT çalışanları, çözüm mimarları, proje yöneticileri, geliştiriciler, karar alma süreçlerinde iş analitiği sonuçlarını kullanan yöneticiler katılabilirler.

İÇERİK

  • Analitik Düşünmenin Önemi ve Veriye Dayalı Karar Alma Anlayışı
  • İş Analitiği Tanımı, Felsefesi ve Tarihçesi
  • Problem Çözme Yöntemleri ve Analitik Metodolojileri
  • İş Analitiği Temel Kavramları ve Kardeş Disiplinler ile İlişkisi
  • İş Analitiği Teknikleri ve Sık Karşılaşılan İş Problemleri
  • İş Analitiğinde Büyük Verinin Rolü
  • İş Analitiğinde Yeni Yaklaşımlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim Ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri