Dijital Dönüşüm: Bankalar için Fırsatlar, Riskler, Yapılması Gerekenler


foto

AMAÇ

Eğitim; dijitalleşmenin müşteri davranışlarına, beklentilerine, kurum içi süreçlere, uygulamalara ve bankacılık piyasasına etkilerini, bankaların dijital dönüşüm için yapmaları gerekenleri, dijital dönüşümün, bankalardaki görev tanımlarına, çalışanlara etkilerini, dijital dönüşümü doğru yöneten bankaların elde edeceği faydaları ve ekonomik getiriyi örnekler, analizler ve geleceğe dönük tahminler ile incelemeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Dönüşüm #Dijital Müşteri #Bankacılıkta Dönüşüm

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dünyanın dijital dönüşüm dalgasının etkisi altında olduğunu, dijitalleşmenin, bankacılık iş modellerine önemli derecede etki ettiğini ve edeceğini bilir. Dijital teknolojilerin yeni rakipler ortaya çıkarma potansiyeli olduğunu, müşterilerin davranışlarının ve beklentilerinin, dijital teknolojiler ile birlikte farklılaştığını bilir.
Anlar: Bankaların dijital dönüşümü doğru yönetmek için yapmaları gerekenleri, dijital dönüşümü doğru yöneten bankaların elde edeceği faydaları ve ekonomik getiriyi anlar.
Yapar: İşini yaparken "dijitalleşen müşterilerin" beklentilerini dikkate alır. İşini geliştirirken etkinlik ve verimlilik sağlayacak dijital modellerin uygulanabilirliğini değerlendirir. Bankacılık piyasasını ve iş modellerini etkileyen gelişmeleri düzenli olarak takip eder, onlara uyum sağlar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, iş hayatına yeni başlamış az deneyimli çalışanlardan, orta düzey yönetici pozisyonlarına kadar olan deneyim skalasındaki kişiler için uygundur. Yönetici adayları, Pazarlama birimlerinde çalışanlar, Ürün/ İş/ Strateji/ Süreç/ Kanal Geliştirme birimlerinde çalışanlar başta olmak üzere, İK/ Organizasyon birimlerinde çalışanlar ve Satış ekipleri de fayda sağlayacaktır.

İÇERİK

 • Dijital Dönüşüm Ne Demek?
  • Kritik Trendler ve Teknolojiler 
  • Mobil
  • Büyük Veri, Doğru Veri Analitiği 
  • Bulut Bilişim
  • Sosyal Medya
  • Nesnelerin İnterneti 
 • Dijitalleşme, Müşterilerin Davranışlarına ve Beklentilerine Nasıl Etki Ediyor?
 • Dijitalleşmenin Kurum içi Süreçler ve Uygulamalar Üzerindeki Etkisi
 • Dijital Dönüşümün Bankacılık Sektörüne Etkisi
  • Yeni Nesil “Dijital Oyuncular"ın Rolü ve Potansiyeli
  • Fırsatlar ve Riskler
  • Bankalar için Dijital Dönüşüm Neden Kaçınılmaz?
  • Alınacak Aksiyonlar
  • Aksiyonların Getirileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik