Değerlerle Yaşamak


foto

AMAÇ

Değerler, yaşamda bizim için neyin önemli olduğunu gösteren, derinden sahiplenilmiş inançlardır. Bu eğitime katılan kişiler, kendi değerlerini keşfetmenin yanı sıra birlikte çalıştıkları kişilerin de değerlerini fark etme yöntemlerini öğrenecekler. Eğitimde katılımcılar, değerlerine sahip çıkarak yaşamanın olumlu etkilerini tüm yaşamlarına taşıyabileceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Değerler #Kişisel Liderlik #Güven Yaratmak #Performans #Yaşam Yönetimi #İçsel Motivasyon #Tatmin #Kendine Koçluk Yapmak #İçsel Bütünlük

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değer kavramının ne demek olduğunu bilir. Kurumsal ve kişisel değerlerin dengelenmesi gerektiğini bilir.
Anlar: Kendi değerlerini anlar. Değerler doğrultusunda hareket etmenin iş performansına olan etkisini anlar. Başkalarının kendisiyle benzer ve farklı değerlerini anlar.
Yapar: Kurumsal ve kişisel değerlerini dengeleyerek yaşam tatminini yükseltir. Kendi değerlerine sahip çıkar. Başkalarının değerine saygı duyar. Değerlerine paralel hareket ederek iç motivasyonunun yükselmesini sağlar.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Değerlerin Yaşamımızdaki Yeri Kişisel Değerlerin Belirlenmesi
  • Kurumsal ve Kişisel Değerlerin Dengelenmesi
  • Başkalarının Değerlerini Fark Etmek
  • Olumlu İlişkiler Geliştirmede Değerlerin Rolü
  • Çiğnenmiş Değerlerin Motivasyona Etkisi
  • Değerler Zincirinin Oluşturulması
  • Değerlerin Önceliklendirilmesi
  • Değerlere Sahip Çıkarak Yaşam Tatminini Artırmak
  • Değer- Performans İlişkisi
  • Yüksek Performans için Değerleri Onurlandırmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme