Bilanço Okuma Teknikleri Makyajlanmis Bilançoların Tespiti Aktarma Arındırma İşlemleri


foto

AMAÇ

Eğitimde; bilanço ve kar zarar tablosunda makyajlanmış kalemlerin tespiti ve mali analiz aşamasına geçmeden önce düzeltme yapılması gereken aktarma- arındırma işlemlerinin detaylarının anlaşılması, bilanço okuma tekniklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Makyajlanmış Bilanço #Aktarma- Arındırma İşlemleri #Bilanço Okuma Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Makyajlanmış bilançoları aktarma- arındırma işlemlerini yaparak, analize hazır hale getirmeyi ve yorumlama yapmayı bilir. Bu süreçte, müşteriye sorulacak soruları ve aldığı cevapların güvenilirliğini anlamayı bilir.
Anlar: Firmaların finansal tablolarında durumlarını daha iyi göstermek veya daha az vergi ödemek amacı ile yaptıkları manipulasyon ve hileleri anlar, ayırt edebilmeyi her bir kalem için öğrenir.
Yapar: Finansal tabloları analize hazır hale getirir ve analizi yapar. Şirketin mevcut ekonomik koşullar, sistemik riskler, sektör özellikleri ile birlikte bir bütün olarak kredibilitesini ölçer.

HEDEF KİTLE

Eğitime katılacak kişilerin temel muhasebe konusunda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Kurumsal, perakende, ticari veya KOBİ bankacılığında görevli, mali analiz yapmak veya ticari müşterilerinin kredi limit, risklerini ve kredibilitesini takip etmek sorumluluğunu taşıyan ve/veya kredi tahsis/takip sürecinde yer alan çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Türkiye’de Bilanço Makyajının Nedenleri
 • Bilanço Makyajının Çeşitleri
 • Aktarma- Arındırma İşlemlerinin Yapılmasının Mali Analiz Sürecine Etkisi
 • Muhasebenin Temel İlkeleri ve Tekdüzen Hesap Planın Önemi
 • Bilanço Hesapları
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Dipnotların ve Mizanın Rolü
 • Nazım Hesaplar
 • Kayıt Dışı Faaliyetlerin Finansal Tablolara Etkileri
 • Enflasyondan Arındırılmış Mali Tablolar
 • Zorlukların Anlaşılması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik