Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Sürecindeki Rolü


foto

AMAÇ

Eğitimde; bilanço, gelir tablosu kalemlerinin ve analiz tekniklerinin anlaşılması kredi tahsis sürecinin içinde yer alan limit, kredi koşulları ve teminatların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Tablolar Analizi #Sistematik Riskler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi tablosu başta olmak üzere tüm finansal tabloların detaylarını bilir.
Anlar: Finansal tabloların ve ekonomik, sektörel koşulların hep bir arada firmanın kredibilitesini nasıl etkileyebileceğini, SWOT analizini anlar.
Yapar: Müşterinin tüm finansal analiz yorumları kapsamında, ürün bazında limit ve teminatları belirleyerek kredi teklifi yapabilir.

HEDEF KİTLE

Eğitime katılacak kişilerin temel muhasebe konusunda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Kurumsal, perakende, ticari veya KOBİ bankacılığında görevli, mali analiz yapmak veya ticari müşterilerinin kredi limit, risklerini ve kredibilitesini takip etmek sorumluluğunu taşıyan ve/veya kredi tahsis /takip, pazarlama yönetimi sürecinde yer alan banka çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Tabloların Düzenlenme Kuralları
 • Enflasyondan Arındırılmıs Mali Tablolar
 • Konsolide Mali Tablolar
 • Tekdüzen Hesap Planı
 • Bilanço Kalemlerinin Detay ve İçeriklerinin Tanımlanması
 • Gelir Tablosunun Detay ve İçeriklerinin Tanımlanması
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve Analizi
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Özkaynak Değisim Tablosu
 • Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Teknikler
  • Karşılaştırmalı Analiz
  • Dikey ve Yatay Analiz
  • Oran Yöntemi ile Analiz
 • Risk Parametreleri
 • Limit ve Teminatlarin Belirlenmesi ve Takibi
 • Karşılaştırmalı Vaka Analizleri ile Kavramların Pekiştirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik