Bankacılıkta Sorunlu Kredilerin Yönetimi ve Erken Uyarı Sinyalleri


foto

AMAÇ

Eğitimde bankacılık sektörünün en önemli gündem konularından biri olan problemli kredilerin teşhisi ve yönetimi hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kredi Kaynakları #Risk Yönetimi #Erken Uyarı Sinyalleri #Temel Kredilendirme Kriterleri #Teşhis ve Sonuçlandırma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sorunlu kredilerin yönetimini bilir.
Anlar: Sorunlu kredilerin teşhisi ve erken uyarı sinyallerinin etkisini ve gereğini anlar.
Yapar: Kredi yönetiminin kullandırım öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri yerine getirir.

HEDEF KİTLE

Eğitim; Genel Müdürlük kredi tahsis, risk yönetimi, pazarlama yönetimi birimleri ve şubelerde çalışan portföy yöneticilerine yöneliktir.

İÇERİK

 • Kredinin Unsurları
 • Bankaların Fon Kaynakları
 • Bankacılıkta Plasmanın Önemi
 • Kredilerin Sınıflandırılması
 • Kredi Organizasyonu ve Süreci
 • Müşteri Risk Sınıflandırılması
 • Sorunlu Kredileri Yaratan Etkenler ve Nedenler
 • Sorunlu Kredilerin Bankalara ve Ekonomiye Getirdiği Zararlar
 • Sorunlu Kredilerde Erken Uyarı Sinyalleri
 • Erken Uyarı Sistemi
  • Yönetim Konularında Erken Uyarı Sistemleri
  • Firma Faaliyetlerinde Erken Uyarı Sistemleri
  • Finansal Konularda Erken Uyarı Sistemleri
 • Banka- Firma İlişkilerinde Erken Uyarı Sinyalleri
 • Sorunlu Kredilerin Banka İçindeki Nedenleri
  • Kredi Kullanana (Borçluya) İlişkin Nedenler
 • Sorunlu Kredilerin Yönetimi
 • Bankanın Durumu
 • Diğer Kreditörlerin Durumu
 • Firmanın Analizi
 • Likiditasyon Analizi
 • Kredinin Yeniden Yapılandırılması
 • İzleme
 • Sorunlu Kredilerin Sınıflandırılması
 • Sorunlu Kredilere Aday Firmaların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Tasfiye Edilmesi Gereken Firmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Yapılması Gerekenler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, İkna, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: