Finansal Krizler ve Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimde, uluslararası düzeyde yaşanan küresel kredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerin yapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sisteminin beraberinde getirdiği kur ve faiz riskinin yönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Krizler #Piyasa Riski #Risk Yönetimi Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Krizlerin anatomik yapısını ve başlıca kriz örneklerini bilir.
Anlar: Kriz göstergelerini anlar. Risk yönetim tekniklerinin krizler ile bağlantısını anlar.
Yapar: Finansal kriz yönetimini yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, yönetici ve yönetici adayları katılabilir.

İÇERİK

 • Finansal Krizlerin Anatomisi
 • Yeni Finansal Mimari, Küreselleşme ve Krizler (Tekila, Güney Asya, Rusya, Brezilya, Arjantin ve Türkiye Krizleri)
 • Küresel Kredi (Mortgage) Krizi ve Bulaşma Etkisi
 • Küresel Kredi Krizi ve Toksik Ürünler (CMO,CDO,ARS,CDS vb.)
 • AB Krizi
 • Krizden Çıkış Senaryoları (FED ve ECB Yaklaşımları)
 • Küresel Kredi Krizi ve Türkiye
 • Kriz Göstergeleri (Öncü- Eşanlı- Gecikmeli)
 • Kriz Göstergeleri- Türkiye Uyarlaması
 • Finansal Krizin Risk Boyutu (Kredi, Piyasa ve Operasyonel Risk)
 • Düzenleme ve Denetim (BASEL Uzlaşıları)
 • Dalgalı Kur Sistemi ve Kur Riski
 • Risk Yönetimi ve Türev Ürünler (Derivatives)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Finansal Analiz, Global Zeka, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik