Analitik Düşünme ve Doğru Karar Alma Teknikleri


foto

AMAÇ

Katılımcıları temel analitik ve yaratıcı düşünme yetkinlikleri ile tanıştırmayı, kendilerinde düşünmeyi zorlaştıran faktörler ile mücadele etme isteği uyandırmayı ve analitik düşünmeye, doğru karar almaya katkı sağlayacak teknikleri öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Analitik Düşünme #Yaratıcılık #Karar Alma #İnisiyatif Kullanma #Manipülasyon #Algı Yönetimi #Beyin Kontrolü #Zihinsel Sağlık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünmenin ve düşünememenin nedenlerini ve olası sonuçlarını, beynin çalışma modelini ve nasıl daha iyi çalışabileceğini bilir. Veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik kavramlarını ve farklarını, analitik düşünme tekniklerinin nasıl kullanılabileceğini, yaşamında analitik düşünebilmek için yapması gerekenleri bilir.
Anlar: Analitik düşünmenin mümkün olduğunu anlar. Farklı düşünme modelleri kullanmanın avantajlarını, otomatik düşünmeye yol açan stratejilerin sonuçlarını anlar.
Yapar: Yaşamında analitik düşünme modelini aktif olarak kullanmayı başarır. Karar noktalarında standart/bildik kararlara alternatif kararlar alır. Yaşamda zihnini bloke eden manipülasyonları fark eder ve önlem alır. Beynini sağlıklı tutacak ve verimli kullanmasını sağlayacak araçları kullanır.

HEDEF KİTLE

Analitik/ yaratıcı düşünme ve karar alma yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Analitik Bir Zihne Sahip Olabilmenin Önemi
 • Analitik Düşünme Gereklilikleri
 • Analitik Düşünmeyi ve Doğru Karar Almayı Sağlayan Zihinsel Bir Modele Sahip Olma
  • Sağlıklı Veri Elde Etme
  • Verilerin Işığında Karar Konularını Tanımlama
  • Bilgiyi Analiz Etme
  • Bilgiyi Akılcı Bir Şekilde Kullanma
 • Duyu Organlarımıza ve Duygularımıza Ne Kadar Güvenebiliriz?
  • Beyin Modeli: Akıl Kutusuna Yakından Bakış
  • Zihinsel Kalıplarını, Önyargı ve Paradigmaları Azaltmanın Yolları
 • Analitik Düşünmenin Önündeki Engeller, Hileler ve Manipülasyonlar
  • Neden Kolayca Aldanıyor veya Aldatılabiliyoruz?
 • Kusursuz Düşünmek için Yapabileceklerimiz Nelerdir?
 • Sağlıklı Bir Beyne Sahip Olmanın Fiziksel/ Psikolojik Yolları
 • Dikkatimizi Toplamak ve Hafızamızı Forma Sokmak İçin Gerekenler
 • Etkili ve Doğru Karar Alma Rehberi
 • Doğru Karar Almak ve Daha Az Yanılmak için Neler Yapabiliriz?
 • Analitik/ Yaratıcı Düşünme Tekniklerini Kullanarak Düşünsel Esnekliği Sağlama ve Yeni Çözümler Yaratma
 • Analitik/ Yaratıcı Fikir Üretme Tekniklerini İş ve Özel Yaşamda Kullanma Önerileri
 • Analitik Yaklaşıma Sahip Olmanın Altın Kuralları
 • Analitik Düşünmeyi Geliştiren Egzersizler ve Eğitsel Oyunlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme), Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Kıyaslama, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği