Doğaçlama ile Kendini İfade Etme


foto

AMAÇ

Eğitim, kişinin kendine dönmesi, kendini daha iyi tanıması üzerine kurgulanmıştır. Bu eğitim, alt benliklere dönüp, bilinçaltını zorlayarak, bilinci güçlendiren aktivitelerle kendimiz gibi olma durumunu, kendimizi daha iyi ifade etme becerimizi ortaya çıkarmamıza yardım eder. Eğitim, oyunculuk yöntemlerinden beslenmektedir. Katılımcılar; durumlar karşısında gerçekten ne hissettiklerini ve nasıl hissettiklerini kavrayabilecek, durumlar karşısında neden o tepkiyi verdiklerinin farkındalığını yaşayabilecek, kendi özelliklerini her ortamda, her duruma uygun bir dille anlatabilecek, hazırlıksız olsa da yaratıcılıklarını kullanarak her ortama, her duruma uygun konuşmalar yapabilecek, kendilerini istedikleri şekilde ifade etme becerilerini geliştirebileceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Kendini Tanıma #İçsel Farkındalık #Dışsal Farkındalık #Motive Olabilme #Duyguları Açığa Çıkarma #Etkin Dinleme #Oyunlara Uyum Sağlayabilme #Karakter Yaratma #Karşıdakinin Duygusunu Tahmin Etme #Doğaçlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Benliğini hangi duygunun kontrol ettiğini bilir. Etkilendiği sesleri, sözcükleri bilir. Duygular yardımıyla ikna etmeyi bilir. Kendini, duygularını sözcüklerle ve kısa tümcelerle ifade etmeyi bilir. Etkin dinlemeyi bilir.
Anlar: Sakladığı duyguları anlar. Oyunlarda tasarlanan kuralları anlar.
Yapar: Metinlerin yardımıyla doğaçlamalar yapar. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Kendini Tanıma
 • Ne Kadar Farkındayım?
  • İçsel Farkındalık: En İçteki Duyguyu Teşhir Etme
  • Dışsal Farkındalık: Çevredeki Nesnelerin Farkında mısınız?
  • Duyu Belleği Alıştırmaları
 • Duygular: Korkular, Mutluluklar, Üzüntüler
 • Duygularla Başa Çıkabilme
 • Duyguları Gerektiği Kadar Dışarı Çıkarabilme
 • Başkalarının Duygularını Anlamlandırma
 • Rol Seçme
 • Akıl Oyunları
 • Hafıza Uygulamaları
 • Motivasyon
 • Konsantrasyon Uygulamaları
 • Verili Durumlara Göre Doğaçlama – Uygulama
 • Değişik Mekânlarda Değişik Duygularla Doğaçlamalar
 • Müzikten Yola Çıkarak Doğaçlama
 • Masaldan Yola Çıkarak Doğaçlama
 • Kendini Sözcüklerle İfade Etme – Uygulama: Güçlü ve Gelişime Açık Yanlarını Birer Sözcükle Anlatma
 • Kişinin Kendi Sınırlarını Yazarak ve Anlatarak Çizmesi
 • Verilen Sözcüğe Göre Hazırlıksız Konuşma – Uygulama: Duvar, Rüya, Sadakat, Hayâl Gibi Sözcüklerle İlgili 8-10 Cümlelik Konuşmalar
 • Uzun ve Karışık Sorulara Etkili Cevap Verebilme
 • Karşısındakini Dinleme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Duyguları Kontrol Etme, Etkin İletişim, İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme