Türkiye Ekonomisi Gelecek On Yıllık Yolculuğu


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, Türkiye ekonomisinin gelecek on yılını makro ekonomik veriler ile yorumlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Türkiye Ekonomisi # Makro Ekonomi #Katma Değerli Yatırım #Sosyo Ekonomik Göstergeler #AR-GE #Tasarruf #Üretime Dayalı Büyüme #İleri Teknoloji İhracatı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye ekonomisi 2023 ile Dünya ekonomisi 2023 görünümünü, makro ekonomik sorunları temel hatları ile bilir.
Anlar: Çözüm yollarını anlar.
Yapar: Gelecek 10 yıla ait planlama ve stratejileri yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımı için uygundur.

İÇERİK

 • Dünya Ekonomisine Küresel Bakış
 • Türkiye Ekonomisinin Mevcut Durumu
 • GSYH ve Kişi Başına Düşen GSYH
 • İşsizlik
 • Bütçe Dengesi
 • Ödemeler Dengesi
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Cari İşlemler Dengesi
 • Gelir Dağılımı
 • Enflasyon
 • 2000-2012 Yılları Arası Makro Ekonomik Verilerin Analizi
 • Kişi Başına Gelir Dünya ve Türkiye Analizi
 • 2000-2010 Yılları Arası En Hızlı Büyüyen 20 Ekonominin Büyüme Analizi (GSYH )
 • 2023 Dünya Ekonomisi
 • G-20 Ülkeleri Sosyo Ekonomik Göstergeler (GSYH, Yaş Ortalaması, Çalışan Başına Üretim, Ortalama Eğitim Yılı, Kadınların İşgücüne Katılım Oranı, Büyüme)
 • Teknoloji ve ARGE
 • Kişi Başına Düşen Gelir Sıralaması ( 2009 – 2012 )
 • İnsani Gelişim Endeksi Sıralaması ( 2009-2012 )
 • Türkiye ve Dünyada Tasarruflar/GSYH
 • Türkiye ve Dünyada Yatırımlar/GSYH
 • Türkiye ve Dünyada AR-GE Yatırımları
 • Dünyada İmalat Sanayi Katma Değeri En Yüksek 15 Ülke
 • Türkiye Kaliteli Yaşam Endeks Göstergeleri
 • Türkiye ve Dünyada Büyüme Senaryosu 2023

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girşimcilik, Değişimi Okumak ve Geleceği Kurgulamak