Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı


foto

AMAÇ

İnsanları, özellikle dijital dünyada iyi hikaye kurgulayarak ve anlatarak ikna etmek, etkilemek başarının en önemli paydaşları arasında yer almaya başladı. Bu eğitimde; dijital hikaye yazmanın ana unsurları, hikaye yazılırken hangi paydaşların devreye girdiği, pazarlama ve medyanın hikayecilikte rolünün aktarılması, ölçümleme ve hikayede kritik noktaların farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Ekosistem #Sosyal Medya #Dijital Vatandaş #Dijital Hikaye #Dijital Marka #Dijital Strateji

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dünyada hangi stratejiyle yola çıkılacağını bilir. Dijital platformların neye nasıl hizmet ettiğini bilir. Dijital vatandaşın kim olduğunu bilir.
Anlar: Dijital dünyanın sosyal medyadan ibaret olmadığını anlar. İletişimde ölçümlemenin duygusal boyutunu anlar. Dijital büyük resme odaklanmasını gerektiğini anlar. Dijitalin sadece pazarlamayı değil bireyi ve toplumu dönüştürdüğünü anlar.
Yapar: Dijitale farklı perspektiflerden bakar. Dijital strateji ve planlama düşünebilir. Dijital dönüşümü başlatır. Dijital bir hikayenin başlangıcını yazar.

HEDEF KİTLE

Pazarlama, kurumsal iletişim, medya satınalma, alternatif kanallar birimi, dijital ve konvansiyonel iletişim profesyonelleri, marka yöneticileri, marka danışmanları katılabilir.

İÇERİK

 • Yeni Dünya Düzeni ve İletişim Paradigmalarını Anlamak
 • Hikayenin Zemini, Dijital Ekosistem
 • Hikayenin Muhattabı Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenleri Tanımak
 • Hikayeyi Tasarlamak ve Anlatabilmenin Püf Noktaları
 • Hikayenin Deneyim Tasarımı
 • Dijital Düşünebilme Yeteneğini Geliştirmek
 • Dijital İletişimde Hikayenin Paydaşları Kimlerdir?
 • Hikayede Medya ve Pazarlamanın Konumu
 • Hikayenin Bıraktığı Dijital Ayak İzleri ve Kurumsal İtibara Etkisi 
 • Dijital ve Sosyal Platformların Etkileri/ Sınırları
 • Dijital Ölçümleme ve Raporlama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme), Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Değişim Ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme