Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri


foto

AMAÇ

Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı eğitimde; alınması gereken önlemlere ağırlık verilerek, son zamanlarda artmakta olan bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıyla da gündeme gelebilecek ciddi sorumlulukların ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dolandırıcılık Eylemleri #Risk #Önleyici Faaliyetler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık sektöründe gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinin neler olduğunu, bu eylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve alınması gereken önlemleri bilir.
Anlar: Bu önlemlerin alınması ile karşılaşılabilecek risklerin ve zararların nasıl asgari düzeye çekilebileceğini anlar.
Yapar: Dolandırıcılıklar karşısında bankanın ilgili önlemleri zamanında almasını sağlar ve banka karlılığına ve faaliyetlerin güven içerisinde devamına katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

Eğitime bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarında çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
 • Yöneticiler ve Çalışanlar Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri
 • Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme Yöntemleri
  • Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri
   • Belge/ Bilgi Sahteciliği
   • İnternet Bilişim Suçları
   • Sosyal Mühendislik Yöntemi
   • Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
   • Kartlı İşlem Sahteciliği
   • Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
  • Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler
  • Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
 • 5549 sy. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu
 • Kanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler ve Alınacak Önlemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: