Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri


foto

AMAÇ

Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı eğitimde; alınması gereken önlemlere de ağırlık verilerek, son zamanlarda ciddi bir biçimde artmakta olan bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıyla da gündeme gelebilecek ciddi sorumlulukların ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dolandırıcılık Eylemleri #Risk #Önleyici Faaliyetler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık sektöründe gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinin neler olduğunu, bu eylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve alınması gereken önlemleri bilir.
Anlar: Bu önlemlerin alınması ile karşılaşılabilecek risklerin ve zararların nasıl asgari düzeye çekilebileceğini anlar.
Yapar: Dolandırıcılıklar karşısında bankanın ilgili önlemleri zamanında almasını sağlar ve banka karlılığına ve faaliyetlerin güven içerisinde devamına katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

Eğitime bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarında çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 •   Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
 •   Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri
 • Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme Yöntemleri
  • Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri
   • Belge/Bilgi Sahteciliği
   • İnternet Bilişim Suçları
   •  Sosyal Mühendislik Yöntemi
   • Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
   • Kartlı İşlem Sahteciliği
   • Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
  • Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler
  • Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki
 • Kanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler
 •  Alınacak Önlemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: