Zihin Haritalama (Mindmapping)


foto

AMAÇ

Mindmapping eğitimi ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim kazanımları; rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlamak, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlamak, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunmak, gözü ve beyni uyararak dikkat çekmek, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlamak, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Zihin Haritası #Farkındalık #Düşünmek #Fark Yaratmak #İşi Kolaylaştırmak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı alanlarda zihin haritaları yaratmayı, yaratıcı ve çözümcü yaklaşımı bilir.
Anlar: Karar alırken yeni ve yaratıcı yollar üretmesi gerektiğini, genel tablonun ve ayrıntıların aynı anda görebilmeyi, böylelikle fikir ve düşüncelerin daha net ortaya çıkabileceğini anlar.
Yapar: Her kısımda zihin haritası oluşturur.

HEDEF KİTLE

Eğitime, iş yerinde daha etkili ve verimli çalışmalarına yardım edecek pratik bir yol öğrenmek isteyen, büyük miktarda veriyi yönetmek durumunda olan, hızlı ve etkili not almayı öğrenmek isteyen çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Düşünme Üzerine Düşünme
 • Zihin Haritası Tekniği
 • Düşünceleri Oluşturmak
 • Düşünceleri Görselleştirmek
 • Düşünceleri Tasarlamak ve Sınıflandırmak
 • Zihin Haritası Kullanım Alanları
 • Zihin Haritası Yöntemiyle İş Modelleri Oluşturma
 • Zihin Haritası Yöntemiyle Sunum Hazırlamak
 • Zihin Haritası Yöntemiyle Problem Çözmek
 • Takım Çalışmasında Zihin Haritası Yöntemi
 • Zihin Haritası Uygulaması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri