Stres ve Öfke: Nedir ? Nasıldır? Ne Yapalım?


foto

AMAÇ

Eğitim, stres kaynaklarımızı ve öfkemizin ardındaki derin sebeplerin katılımcılarla beraber incelenip, somut önermelerle ileriye dönük bir eylem planı oluşturabilmek amacındadır.

ODAK NOKTALARI

#Bireysel Yaşam Değerlendirmesi #Öfkenin Farkında Olmak #Bireysel Psikolojik Yüklerden Arınmak #Kaygı ve Endişe Kaynaklarını Tespit Etmek # Stresle Başa Çıkmak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bireysel yaşam değerlendirme tekniğinin faydasını bilir. Öfkelenmenin değil öfkeyle ne yaptığının önemini bilir. Kaygı-korku ve stres kaynaklarını bilir.
Anlar: Kontrol tutkusundan arınmanın değerini anlar. Mükemmelliyetçiliğin oluşturduğu sağlıksız alanda kaygı ve korku oluşumunu anlar.
Yapar: Stresten arınma tekniklerinden faydalanır. Performans egzersizlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Stres ve Öfkemi Tanıyor muyum?
  • Onlara Yeterince Sahip Çıkıyor muyum Yoksa Başkalarının Sahip Çıkmasını mı İstiyorum?
  • Hayatta Ters Giden Her şey Beni Buluyor Gibi… Neden?
  • Peki Hayatın O En Büyük Sorusunu Kendime Soruyor muyum: Neden?
  • Bana Neler Oluyor?
  • İş ve Sosyal Yaşamda Stres Kaynaklarım Neler?
  • İç gözlem Ne Demek? Yapabiliyor muyum?
  • Stres ve Öfkemle Başa Çıkmak İstiyorum…İstiyor muyum?
  • Somut Önermeler ve Kapanış

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Koç Yönetici, Sorumluluğu Devretme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Öğrenme Stratejileri