Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745)


foto

AMAÇ

Eğitimde, ICC tarafından revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Yayını (ISBP) içeriği hakkında bir bütün olarak bilgilendirme ve değişen uygulamalara ilişkin tereddüt edilen konulara açıklık getirilmesi hedeflenmektedir. Yayın kapsamında yer alan belgelerin ve uygulamaların tamamı ele alınacaktır. (Eğitmen, “Consulting Group” üyesi olarak revizyon sürecinde aktif olarak görev almış bir ICC Türkiye Milli Komite üyesidir.)

ODAK NOKTALARI

#Akreditif # ISBP 745 # uygulama # UCP 600 #Denetleme #Koordinasyon

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Akreditif belgelerinin düzenlenmesi ve incelenmesinde kullanılan uluslararası standart bankacılık uygulamalarını bilir.
Anlar: Standartların kurallarla birlikte nasıl yorumlanması gerektiğini ve uygulamaya etkisini anlar.
Yapar: İşlemleri uluslararası kurallara ve bankacılık standartlarına uygun şekilde gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

Dış ticaret (akreditif) departmanı çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • ICC'nin Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması Yayını (ISBP 745)
  • Genel Prensipler
  • Poliçeler ve Vade Tarihinin Hesaplanması
  • Faturalar
  • Taşıma Belgeleri
   • Multimodal
   • Bill of Lading
   • Non-negotaible Sea Waybill
   • Charter Party Bill of Lading
   • Air Transport Document
   • Road, Rail or Inland Waterway   
 • Sigorta Belgeleri
 • Menşe Belgeleri
 • Paket Listesi, Ağırlık Listesi
 • Sertifikalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: