Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması, İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler


foto

AMAÇ

Eğitimde; gerek yasal mevzuat, gerekse pratik uygulamalar çerçevesinde; kredi türleri, özellikleri, ticari nitelikli kredi tahsis süreçlerinden başlayıp, yasal takibe kadar olan tüm süreçlerin yönetilmesine ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kredi #Mevzuata Hakimiyet #Yasal Otorite Yaptırımları #Uyum #Kredi Süreçlerini Yönetme #Kredi Müşterisini Yönetme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi verilmesi ve teminatlandırılması ile ilgili Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı, banka içi kredi sürecinde dikkate alınacak hususları bilir.
Anlar: Yasal düzenlemeler ile bunlara uyum gösterilmesi gereğini, kredinin geçirdiği aşamaları, kredi türlerini, aralarındaki farkları, firma değerliliğinin nasıl anlaşılacağını, teminatlandırmanın sonuçlarını, kredi tahsisinden kredi izlemeye kadar olan tüm süreçlerin etkin yönlerini anlar.
Yapar: Kredi tahsis operasyonlarını, kredi süreçlerinin yönetimini, izleme fonksiyonlarının yönetimini yapar, kredi pazarlamasının daha bilinçli yönetilmesini sağlar.

HEDEF KİTLE

Şube ve genel müdürlükte konuya ilgi duyan her seviyedeki çalışanın katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kredi Türleri
  • Nakit ve Gayrinakit Krediler 
  • Özellikli Krediler 
  • Teşvikli Krediler 
  • İhracat, Yatırım ve Döviz Kredileri, Birbirlerinden Farklılıkları
 • Bankacılık Kanunu’nun Kredilere Yönelik Kısıtlamaları
 • İstihbarat Süreci 
 • Kredi Türlerinin Tahsis Özellikleri 
  • Müşteriye Göre Farklılıklar
  • Kredi Tahsisinde Müşteri Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Sektörleri ve Faaliyet Döngüleri İtibariyle Dikkat Edilecek Hususlar
 • Kredi Teminatları, Özellikleri, Birbirlerinden Farklılıkları, Kuvvetli ve Zayıf Yönleri İle Tüm Bu Süreçlerde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Karşılık Yönetmeliği ve Buna Bağlı Olarak Kredi İzleme Kriterleri ve Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: