Bilanço Analizi Yoluyla Pazarlama ve Satış Becerileri


foto

AMAÇ

Eğitimde; bilanço analiz yöntemlerinin öğrenilmesi, bilançoların incelenerek firma ihtiyaçlarının belirlenmesi, makro ekonomik gelişmelerin firma bilançolarına etkilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço Analizi #Faaliyet Döngüsü #Kredi İhtiyaçlarının Belirlenmesi #Kredi Ürünleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bilanço analizi ve firma ihtiyaçlarının belirlenme yöntemlerini bilir.
Anlar: Firma ihtiyaçlarına uygun ürünlerinin neler olabileceğini anlar.
Yapar: Müşterilere uygun ürünlerin pazarlamasını yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Makro Ekonomik Analiz ve Sektör Analizi
  • Cari Açık
  • Zorunlu Karşılıklar
  • Kredilere Etki Eden Unsurlar
  • Sektör Değerlendirmeleri
  • Ekonomik Gelişmelerin Firma Bilançoları Üzerine Etkileri
 • Firma Mali Tablolarına Kısa Bir Bakış
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Mali Tabloları Oluşturan Unsurlar
 • Kredi Tahsisinde Süreç
  • Mali Tabloların Edinilmesi
  • Mali Tabloların İrdelenmesi
  • Mali Analiz
  • Sektör Koşulları
  • Kredi Tahsis Kararı
  • Uygun Kredi Ürünü
  • Uygun Limit
  • Uygun Vade
  • Uygun Teminat
 • Firma Mali Tablolarının Analitik Olarak Değerlendirilmesi
  • Aktarma- Arındırma İşlemleri
  • Analiz Yöntemleri
 • Faaliyet Döngüsü ve Finansman İhtiyaç Sürelerinin Belirlenmesi
  • Faaliyet Döngüsü Analizi
  • Finansman İhtiyaç Süreleri ve Nedenleri
  • Ürün Amaçlı Faaliyet Döngüsünün Değerlendirilmesi
 • Kredi Ürün ve Vadelerinin Tespiti
  • Sektör İncelemeleri
  • Firma İncelemeleri
  • Satıştaki Vadeler Üzerinde Etkili Durumlar
  • Piyasadaki Etkileri
 • Dış İşlem Hacminin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar
  • Diş Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler
  • Döviz Kredileri
  • Eximbank Kredileri
  • Akreditifli İşlemler
  • Kabul Kredili İşlemler
  • Uygun Ürünlerin Tespiti
  • Dış Ticaret Ürünlerinin Pazarlanması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: