Bilanço Analizi Yoluyla Pazarlama ve Satış Becerileri


foto

AMAÇ

Eğitimde bilanço analiz yöntemlerinin öğrenilmesi, bilançoların incelenerek firma ihtiyaçlarının belirlenmesi, firma kredi ihtiyaçlarının tespit yöntemlerinin öğrenilmesi, makro ekonomik gelişmelerin firma bilançolarına etkilerinin bilinmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço Analizi #Faaliyet Döngüsü # Kredi İhtiyaçlarının Belirlenmesi # Kredi Ürünleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bilanço analizi ve firma ihtiyaçlarının belirlenme yöntemlerini bilir.
Anlar: Firma ihtiyaçlarına uygun ürünlerinin neler olabileceğini anlar.
Yapar: Müşterilere uygun ürünlerin pazarlamasını yapar.

HEDEF KİTLE

Bankacılık işkolunda görevli tüm personelin katılımına yöneliktir.

İÇERİK

 • Makro Ekonomik Analiz ve Sektör Analizi
  • Ekonomik Gelişmeler
  • Cari Açık
  • Zorunlu Karşılıklar
  • Kredilere Etki Eden Unsurlar
  • Çeşitli Sektör Değerlendirmeleri
  • Ekonomik Gelişmelerin Firma Bilançoları Üzerine Etkileri
 • Firma Mali Tablolarına Kısa Bir Bakış
  • Mali Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Mali Tabloları Oluşturan Unsurlar
 • Kredi Tahsisinde Süreç
  • Mali Tabloların Edinilmesi
  • Mali Tabloların İrdelenmesi
  • Mali Analiz
  • Sektör Koşulları
  • Kredi Tahsis Kararı
  • Uygun Kredi Ürünü
  • Uygun Limit
  • Uygun Vade
  • Uygun Teminat
 • Firma Mali Tablolarının Analitik Olarak Değerlendirilmesi
  • Aktarma Arındırma İşlemleri
  • Analiz Yöntemleri
 • Faaliyet Döngüsü ve Finansman İhtiyaç Sürelerinin Belirlenmesi
  • Faaliyet Döngüsü
  • Finansman İhtiyaç Süreleri
  • Nedenleri
  • Faaliyet Döngüsü Analizi
  • Ürün Amaçlı Faaliyet Döngüsünün Değerlendirilmesi
 • Kredi Ürün ve Vadelerinin Tespiti
  • Sektör İncelemeleri
  • Firma İncelemeleri
  • Satıştaki Vadeler Üzerinde Etkili Durumlar
  • Piyasadaki Etkileri
 • Dış İşlem Hacminin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar
  • Diş Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler
  • Döviz Kredileri
  • Eximbank Kredileri
  • Akreditifli İşlemler
  • Kabul Kredili İşlemler
  • Uygun Ürünlerin Tespiti
  • Dış Ticaret Ürünlerinin Pazarlanması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: