Scrum Master Accredited Certification Scrum ile Agile Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitim, yazılım geliştirme alanında Scrum ile Agile proje yaklaşımları konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, konuyu örnek uygulamalarla öğretmeyi amaçlamaktadır. Proje kaynaklarını organize etmeyi, sıkı teslim tarihlerine bağlı şekilde çalışmayı, değişiklikleri yönetmeyi ve en yüksek seviyede takım performansını sağlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Çevik Yöntemler #Scrum #Scrum Framework #Kendi Kendini Yöneten Takımlar #Scrum Proje Yönetimi #Agile&Scrum #Agile Proje Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Çapraz fonksiyonel ekip üyelerinden oluşan bir takım olmanın dinamiklerini bilir. Sonuç odaklı çalışmanın önemini bilir.
Anlar: Verimlilik ve üretkenliğin gerekliliğini anlar.
Yapar: Esnek planlama yapar, işbirliği yapar, hızlı karar alır, çeviklik gösterir, ürün geliştirir.

HEDEF KİTLE

Eğitime İş Birimi Alan Uzmanları (SME), İş Birimi Çalışanları ve Yöneticileri, BT Yöneticileri, BT Uzmanları, İş Analistleri, Proje Yöneticileri, Yazılım Geliştirme Uzmanları, Test Uzmanları ve Scrum kullanarak yazılım geliştirmek isteyen uzmanlar katılabilir. Bu eğitime katılım için en az beş yıllık iş deneyimi aranmaktadır.

İÇERİK

 • Agile Temelleri 
  • Geleneksel Yazılım Geliştirme Süreçleri
  • Agile Manifesto
  • Agile Prensipleri 
  • Agile Metodolojileri  (Scrum, XP, Kanban, TDD, FDD, vb.)
  • Agile Mitleri – Doğru Bilinen Yanlışlar 
  • Agile, Agililty
 • Scrum ile Yazılım Geliştirme ve Proje Yönetimi
  • Scrum Framework'ü
  • Scrum Rolleri
   • Scrum Master
   • Product Owner
   • Team
 • Scrum Artifacts
  • Scrum Backlog
  • Sprint Backlog
  • Poker Planning, Burn-down Chart, Velosity
 • Scrum Meetings
  • Sprint Planning
  • Daily Scrum, Sprint Review
  • Sprint Retrospective, PB Grooming
 • Scrum ile Analistinin Değişen Rolü (IIBA Ext.)
 • Scrum Game

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Esneklik, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik