Pratik Hukuk Çalışmaları (Son Yasa Değişiklikleri Çerçevesinde)


foto

AMAÇ

Bankacıların uygulamada en sık karşılaştığı hukuki sorunların, son yasa değişiklikleri de dikkate alınmak suretiyle, tartışmalı olarak karşılıklı değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Güncel mevzuata uyum #Hukuki perspektif

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güncel mevzuat değişikliklerini bilir.
Anlar: Hukuka uygun işlem yapmanın önemini anlar.
Yapar: Güncel dış ve iç mevzuatla uyumlu işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Şubeler ve Genel Müdürlüklerde çalışan pazarlama, operasyon, idari takip, risk kontrol, krediler, tahsis, teftiş, iç kontrol, iş akışı ve nakit yönetimi, teminat kontrol yönetmen ve yetkilileri başta olmak üzere konuyla ilgili tüm bankacıların katılımına yöneliktir.

İÇERİK

 • Gerçek ve Tüzel Kişilerde Hukuki İşlem Ehliyeti
  • Huzurda Asillere İmza Esasları, Gözleri Görmeyen ya da Okur-Yazar Olmayanlarda Yapılacaklar
  • Huzurda Asillere İmza Esasları, Gözleri Görmeyen ya da Okur-Yazar Olmayanlarda Yapılacaklar
  • İmza Mührü ya da Parmak Basarak İmzalama, Farklı İmza Atanlar
  • İmza İnkarı
  • Yaş ve Hayat Sigortası Konusu,Önemi
  • Ölüm ve Miras Hukukunun Bankamızdaki İşlemlere Etkisi
  • Ticaret Sicili Gazeteleri, Kuruluş-Esas Sözleşme ve Değişiklikleri
  • İmza Sirküleri ve Temsil-İlzamda Süre Var mıdır?
  • Ticaret Ünvanı ve Kaşe Hususu
 • Temsilcilerle İşlem Yapılması Halinde Dikkat Edilecek Konular
  • Yasal Temsilciler (Veli, Vasi, Kayyum)
  • İradi Temsilciler (Vekil-Vekaletnameler, Ticari Vekil, Ticari Mümessil)
  • Talimat ve/veya Faksla İşlem Yapma
 • Sözleşmelerin İmzalanmasında Dikkat Edilecek Konular
  • Kredi Sözleşmelerinin Teslimi
  • Kredi Sözleşmesinin Her Sayfasının İmzalanması Hususu
  • Rehin Sözleşmeleri
  • Kefalet Sözleşmeleri
   • Şirketin Kefalet Vermesi ve Çapraz Kefaletler
   • Kefaletin, Aval ve Garantiyle Karşılaştırılması
   • Kefilin Sorumluluğunun Sınırı Nedir?
   • Yeni Borçlar Yasasının Kefaletle İlgili Hükümleri
   • Kefalet Nasıl Sona Erdirilir?
 • Yeni Çek Yasasının Getirdiklerinin Kısaca Değerlendirilmesi
 • Alacağın Tahsili Aşamasına Ait Bazı Pratik Bilgiler
  • İhtiyati Tedbir-İhtiyati Haciz Nedir?
  • Kambiyo Senetlerinin ( Munzam Senet- Finansman Senedi) Alacaklıya Yasal Takipte Sağladığı Olanaklar Nelerdir? Şemayla Anlatım.
  • Haciz İhbarnameleri
  • Muvazaalı (Danışıklı) Devirler ve Açılacak Davaların Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Hukuki Yorum Yetisi, Hukuki Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak