Piyasa Simülasyonu Oyunu


foto

AMAÇ

Katılımcıların, fon yönetimi kavramını ve içeriğini öğrenerek, hazine bölümünde yapılan işlemlerin neler olduğunu anlaması, Dünyada ve Türkiye`de çalışan piyasaları tanıması, bilgisayarlı simülasyon desteğiyle sanal bir ortamda aktif olarak bir bankanın hazinesini yönetmesi ve piyasalarda işlem gerçekleştirme yoluyla bahsedilen tüm bu kavramları, işleyiş mekanizmalarını ve piyasa mantığını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar Reuters ekranlarını tanıyacak, fiyatlama mantığını, arbitraj işlemlerini ve kar yaratma imkanlarını sanal ortamda gerçek işlemlerle öğreneceklerdir. Katılımcılar 2-3 kisilik gruplar halinde bir bankanın fon yönetimi bölümünü oluşturacaklar ve belirlenmiş bir süre için hazineyi yöneteceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Aktif ve Pasif Yönetimi #Piyasalar #Hazine Yönetimi #Fiyatlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Aktif ve pasif yönetiminin nasıl yapılacağını ve piyasaların çalışma sistemini bilir.
Anlar: Piyasalar gelen bilgiler doğrultusunda nasıl işlem yapılacağını anlar.
Yapar: Hazine ürünlerinin kullanımını gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

Eğitime şube yöneticileri, şube yönetici adayları, bireysel ve perakende bankacılık pazarlama, kurumsal bankacılık, özel bankacılık pazarlama yönetici adayları, hazine (yeni başlayanlar), iç kontrol, risk yönetimi, teftiş kurulu, hazine operasyon bölümü çalışanları katılımda bulunabilir.

İÇERİK

 • Parasal Sistemde Meydana Gelen Gelişmeler
  • Dünya’da Piyasalaşma Süreci
  • Türkiye’de Piyasalaşma Süreci
 • Piyasa Kavramı ve Piyasalar
  • Mali Piyasalar
  • Organize Piyasalar
  • Tezgahüstü Piyasalar
 • Hazine ve Dealing Room
  • Hazinenin Fonksiyonları
  • Hazinenin Bölümleri
 • TL Pozisyon Yönetimi
  • Faiz Oluşum Süreci
  • MB Para Politikaları
 • Döviz Pozisyon Yönetimi
  • Temel Kavramlar
   • Döviz Kuru
   • Döviz ve Efektif
   • Çapraz Kur
   • Kotasyon
   • Valor ve Ödemeler
  • Döviz Piyasası Ürünleri Fiyatlama Yöntemleri
  • Döviz Piyasası Katılımcıları
  • Döviz Piyasası Fonksiyonları
  • Döviz Pozisyonu ve Kur Riski
  • Döviz Kurunu Belirleyen Faktörler
   • Temel Analiz
   • Teknik Analiz
  •  Türkiye’de Döviz Povizyonu ile İlgili Mevzuat
 • Menkul Kıymetler Bölümü
  • Kamu Menkul Kıymetleri
  • İhraç Yöntemleri
  • Repo ve Ters Repo Kavramı
  • Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama ve Finans Matematiği
   • Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları
   • Bileşik Faiz Uygulamaları
   • Tahvil Değerlemesi
 • Finansal Piyasalarda Genel Müşteri Talepleri
  • Doğru Müşteri, Doğru Fiyatlama
  • Doğru Ürün, Doğru Müşteri
  • İtirazları Karşılama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı gerçekleşecektir.