İleri Banka Muhasebesi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, muhasebenin teknik yapısı ile geleneksel işlemlerle ilgili yeterli bilgisi olan katılımcılara banka muhasebesinin özellik gösteren konularını açıklamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Bankalarda Finansal Tabloları #Mevzuat #Finansal Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka finansal tabloların dayandığı mevzuatı bilir.
Anlar: Güncel konulardaki raporlama sistemini anlar.
Yapar: Tabloların ait olduğu banka ile ilgili finansal yorumlar yapar.

HEDEF KİTLE

Banka muhasebesinin temel konuları hakkında tecrübesi olan, ancak bilgisini gözden geçirmek isteyen ve menkul değerler, türev ürünleri, risk muhasebesi başta olmak üzere özellikli konularda bilgilerini geliştirmek isteyenlere yöneliktir.

İÇERİK

 • Banka Muhasebesini Yönlendiren Temel Mevzuat
  • BDDK Düzenlemeleri
  • UFRS (TMS)
 • Bankaların THP ve Gelenekel İşlemelerin Gözden Geçirilmesi
 • Finansal Varlık ve Borçlar
  • Menkul Değerler
  • Krediler ve Mevduat
 • Krediler, Karşılıklar ve BDDK Mevzuatı ve UFRS Çerçevesinde Değerlemesi
 • Menkul Değerler, Sınıflandırılması ve Değerlemesi
 • Türev Ürünleri ve Finansal Tablolara Yansıması, Riskten Korunma Muhasebesi
 • Bankalarda Kapsamlı Kar Kavramı, Ertelenmiş Vergi
 • Konsolidasyon
 • Bankaların Finansal Tabloları, Açıklayıcı Notlar, Risk Açıklamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri