Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcılara günlük hayatta kullandıkları finansal formül ve istatistiksel uygulamaların Excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Hesaplama #Validasyon #Raporlama #Veritabanı #Veritabanı Kontrol

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Faiz, iç verim, kredi hesaplamalarını bilir.
Anlar: Verim eğrisi, volatilite fonksiyonları ve fiyat simülasyonlarını anlar.
Yapar: Veritabanı, finansal fiyatlama, istatistiksel fonksiyonlarla piyasa kontrolü ve raporlaması yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime Excel'de finans bilgisini geliştirmek isteyen tüm kişiler katılabilir.

İÇERİK

 • Giriş: Etkin Bir Analiz Aracı Excel
  • Veri Çekme ve Sıralama Metodları
  • Veri Tabanlarında Fonksiyon Kullanımı
  • Veri Tabanı Yönetilirken Kontrol Mekanizmaları
  • Finansal Kavramlar ve Fonksiyon Yazma
  • Finansal ve Veritabanı Fonksiyonları
 • Finansal Matematik Uygulamaları
  • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları
  • Faiz Hesaplamaları
  • Enterpolasyon Yöntemleri
  • Nominal ve Efektif Faiz Oranları
  • Bugünkü Değer/ Gelecekteki Değer Hesaplamaları
  • İskonto Hesaplamaları 
  • Anuite Hesaplamaları ve Amortisman (Geri Ödeme) Tablosu
  • Yaşlandırma
  • Bono ve Tahvil Hesaplamaları
   • İskontolu Bono
   • Fix Kuponlu Bono
   • Eurobond
 • Durasyon
 • Konveksite Hesaplamaları
 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
  • Net Bugünkü Değer
  • İç Verim Oranı
  • Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer
  • Excel ile Bütçe Planlama ve Pivot Table Kullanımı
 • Kredi Ödeme Hesaplamaları
  • Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları
  • Ara Dönem Ödemeli Kredi Hesaplamaları
  • Balon Ödemeli Kredi Hesaplamaları
  • Esnek ve Düzensiz Ödemeli Kredi Hesaplamaları
 • İstistiksel Analizler
  • Tanımlayıcı İstatistikler
   • Mod, Medyan, Ortalama
   • Kurtosis, Skewnes Hesaplamaları
   • Coefficient of Variation
  • Volatilite Hesaplamaları
   • MA
   • EWMA
   • GARCH
  • Korelasyon ve Kovaryans Hesaplamaları
  • Matris İşlemleri
   • Dört İşlem
   • Transpoze
  • Olasılık Dağılımları
   • Rassal Sayı Üretme
   • Normal Dağılım
    • Lognormal Dağılım
 • Histogram Çizimleri
 • İleri Finans Uygulamaları
  • Monte Carlo Simülasyonu ve Fiyatlama
  • Gelir ve Maliyet Simülasyonları
  • Kur ve Fiyat Simülasyonları
  • Goal Seek ve Solver (Optimal Portföy ve Üretimin Bulunması)
  • Data Analysis (Regresyon ve Yield Curve)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatma, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.