Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar


foto

AMAÇ

Eğitimde, uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yaptıkları makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında katılımcıların bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mali Tablo #Mali Tablo Analizi #Mali Tablolarda Aktarma ve Arındırma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Makyajlanmış mali tabloların tespitini bilir.
Anlar: Firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısını anlar.
Yapar: Mali tablo analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların ve finans kurumlarının ticari portföy, kredi takip, tahsis ve izleme birimleri yetkili ve yöneticileri katılabilir.

İÇERİK

 • Mali Tablolar ve Oluşum Süreci
 • Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Yapısı
 • Bilanço ve Gelir Tablosunu Oluşturan Unsurların İncelenmesi
 • Bilanço ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması
 • Dönen Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar
 • Dönen Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
 • Duran Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar
 • Duran Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
 • Özkaynaklarda Yapılan Makyajlamalar
 • Özkaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri
 • Gelir Tablosunda Yapılan Makyajlamalar
 • Gelir Tablosunda Yapılan Aktarma ve Arındırma İşlemleri
 • Aktarma ve Arındırma İşlemlerinin Analiz Yöntemlerine Etkisi
 • Oran Analizi
  • Piyasa Oranları
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analizi
 • Eğitim Yüzdeleri Yöntemi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: