Yüz Okuma İle Duyguları Anlama


foto

AMAÇ

Eğitim, bugüne kadar oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmayı ve hedefi 12`den vuran iletişim, yönetim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Duyguları Anlama #Duyguları Yönetme #İkna #Duyguları Yönetme #Etkin İletişim #Beden Dili

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İnsanları ve duyguları tanır, nasıl ikna edebileceğini bilir.
Anlar: İfadelerin, mimiklerin, jestlerin ve beden dilinin iletişimdeki önemini anlar.
Yapar: Duyguları yönetir, duygusal zekayı geliştirir, liderlik yeteneğini etkin kullanır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgili tüm bölümlerden katılım sağlanabilir.

İÇERİK

 • İletişim Stillerinin Belirlenmesi
 • Yüz Okuma ile Duyguları Anlama ve Tanıma
 • Sözsüz İletişimde Beden Dili ile Aynalama ve Eşleşme Tekniği
 • Duyguların Tanınması ve Yönetimi- Dr.Paul Ekman Teknikleri
 • Kişilerarası Etkileşimde Roller Transaksiyonel Analiz
  • Mesleğinizi Uygularken Kendi Duygularınızı Yönetmek 
  • Kendinizi Tanıma, Ne Zaman Neden Duygusallaştığımızı Anlama
  • Kendinizi İstediğiniz Yönde Eğiterek Değiştirme, Duygusallığımızı Kontrol Ederek Hayatımızdaki Olumsuz Etkilerini Bertaraf Etme, Olumlu Etkilerini Arttırma
  • Hayatımızdaki İnsanlarla Kelimelerin İfade Ettiğinin Ötesinde, Etkili ve Yapıcı İletişim Kurma
  • Takım Arkadaşlarınızın Söylediği Cümlelerin Gerçek Anlamlarını Tespit Etme, Onları Anlama, Dürüst ve Düşünceli Bireyler Olarak Yetiştirme
 • İşimizle İlgili
  • İş Hayatımızda İletişim Kurduğumuz İnsanların Gerçek Duygularını Anlama, Bu Yönde Davranışlarımızı ve İşimizi Yönetme
  • İş Arkadaşlarımızla İletişim Kalitemizi Artırma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri