Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Hatalar


foto

AMAÇ

Eğitimde; dış ticaret ve kambiyo işlemlerinin mevzuatlara ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması için bilgi aktarımı, uygulamadaki püf noktaların belirtilmesi ve hataların asgariye indirilmesi için gerekenlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kambiyo Mevzuatı #Uluslararası Kurallara Hakimiyet #Yasal Otorite Yaptırımlarına Uyum #Uluslararası Broşürler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış ticaret işlemleri ile ilgili kambiyo mevzuatı ve uluslararası kuralları bilir.
Anlar: Türk Kambiyo Mevzuatı ile uluslararası kuralları bilmenin, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini anlar ve yapılan hataların farkına varır.
Yapar: Türk Kambiyo Mevzuatı ile ICC kurallarının entegre edilmesi konusunda yetkinlik sağlar, uygulamadaki önemli noktalara dikkat eder, hatasız işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Pazarlama ve operasyon birimlerinde, konuya ilgi duyan çeşitli unvandaki çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dış Ticaret Tekniklerinde Önemsenmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Yanlışlıklar
  • Uluslararası Ödeme Şekilleri, Belgesiz Ödeme Sistemlerinde Dikkat Edilmeyen Hususlar
  • ICC Broşürleri (ICC  600, ICC  522)     
 • Kambiyo Mevzuatında Bankaların Yükümlülükleri, Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Hatalar
  • İthalat Mevzuatı ve İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan  Yanlışlıklar
  • Yasal Düzenlemeler, Mevzuat, Uluslararası Yeknesak Kurallar
  • Kimler İthalat Yapabilir? Hangi Malların İthalatı Yapılabilir?
   • Serbest Bölgelere Yapılacak İthalat
   • Bedelleri Döviz Kredileri ve Kredi Kartı ile Ödenen İthalat
   • İthalat Bedelinin İhracatçının Türkiye’deki TL veya DTH Hesabına Ödenmesi
   • İthalat Ödemelerine İlişkin Firmalara Yazı Verilmesi
   • Esas ve Usullere Uymayan Bankalar Hakkında Yapılacak İşlemler
   • Bankalarca Üçüncü Ülkeler Üzerine Açılacak Akreditifler
   • Faktoring İşlemleri, Transit Ticaret, İthalattan Men Edilen Firmalar
   • Kıbrıs Rum Kesimi Üzerinden Yapılacak İthalat
  • İhracat Mevzuatı ve İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Hatalar
  • İhracat Bedellerinin Dövizler Üzerinden Tahsili
  • Döviz Alım ve Satım Belgelerinin Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
  • İhracat Bedellerinin Tasarrufu ve Tahsili ve Efektif Olarak Tahsilinde Bankalarca Aranacak Belgeler
  • İmalatçı/ Tedarikçi Adına DAB Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar
  • İhracat Alacağının İskonto Edilmesi, Faktoring İşlemi, Mahsup
 • Görünmeyen İşlemlerde Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Yanlışlıklar
  • Görünmeyen İşlemlerin Dayanağı, Görünmeyen İşlemlerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar
  • Bankanın Görünmeyen İşlemlerde Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri
   • Ticaret ve Endüstri, Dış Ticaret
   • Taşımacılık (Kiralama, Navluna İlişkin Giderler, Liman Masrafları, Balıkçı Gemileriyle İlgili Ödemeler vb.)
   • Sigorta
   • Film, Video Kaset vb. Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş (Görüntülü ve Sesli) Eserler
   • Sermaye Gelirleri, Seyahat ve Turizm, Kişisel Gelir ve Harcamalar
   • Kamu Gelir ve Giderleri
 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvikleri ile İlgili Mevzuatlar Kapsamında Bankaların Yükümlülükleri, Önemsenmeyen Hususlar ve Yapılan Yanlışlıklar
  • Döviz Kredilerinde ve Teşvik Mevzuatında Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve  Yapılan Hatalar
   • Dahilde İşleme Rejimi
   • İhracı Taahhüt  Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılan İthal Girdileri için Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi 
   • İhracat Sayılan Satış ve Teslimler için Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi
   • Döviz Kaz. Hiz. ve Faaliyetler  ile  İhr. Say. Sat. ve Tes. için Verilen Vergi Resim Harç İstisna Belgesi
   • Belge Edinimi, Uygulama Alanları ve İşlemler, Vergi, Resim, Harç İstisna Uygulanması
   • Döviz Kazandırıcı Hizmetler, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
   • Yurt Dışından Kredi Alınması Sırasında Uyulması Gereken Esaslar
  • Direkt Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarında Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Yanlışlıklar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: