Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; Türkiye ve Dünya ekonomisinin gelecek konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmektir. Bu çerçevede en güncel veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve emtia fiyatları gibi temel makro ekonomik ve finansal büyüklükler interaktif bir şekilde tahmin edilmeye çalışılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Güncel Ekonomik Gelişmeler #Makro Ekonomi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye ve Dünya ekonomisinde son gelişmeleri bilir.
Anlar: Ekonomideki son gelişmelerin neden- sonuç ilişkisini anlar.
Yapar: Geleceğe ilişkin yorum ve tahminlerde bulunur.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Türkiye Ekonomisi- Resmi Makro Ekonomik Hedefler (Yıllık Program ve Orta Vadeli Ekonomik Program)
 • Makro Ekonomik Göstergelere İlişkin Piyasa Beklentileri
 • Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisine İlişkin Makro Ekonomik Tahminleri
 • Resmi Hedefleri, Piyasa Beklentilerini ve Uluslararası Kuruluşların Tahminlerini Yorumlayabilmek
 • Dünya Ekonomisi- Son Göstergelerin Analizi
  • Büyüme
  • Enflasyon
  • Emtia Fiyatları
  • Piyasa Göstergeleri
 • Türkiye Ekonomisi- Son Göstergelerin Analizi
  • Büyüme
  • Sanayi Üretimi
  • Tüketici Güven Endeksleri
  • Beklenti Anketleri
  • Enflasyon ve Faizler
  • İşsizlik
  • Kamu Dengesi
  • Ödemeler Dengesi
  • Reel Döviz Kuru Endeksi ve Tahmini
 • Ekonomik Krizlerin Öncü Göstergeleri
 • Gündem
  • Emtia Fiyatları
  • AB’nin Borç Yapılandırması
  • TCMB Para Politikasında Değişim
  • Siyasi ve Jeopolitik Gelişmeler
  • Gelecek Tahminleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği