Şirket Bilanço Yorumlama Teknikleri


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; bankacı gözü ve bakış açısı ile şirket bilançolarını okuma, yorumlama ve değerlendirme konusunda ipuçları vermek ve yorumlama tekniklerini öğretmek, kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #Şirket Bilançosu #Özvarlık Yönetimi #Likidite #Ödeme Gücü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Riskli, kuvvetli, zayıf bilançoları, makyajlamanın bilanço üzerindeki etkilerini, TTK 376. maddeyi bilir.
Anlar: Makyajlı bilançoyu, gizlenen zararı, anlar.
Yapar: Bilançoda gerekli düzeltmeyi yapar. Mali tabloları doğru ve gerçek haline getirir. Yorumlamayı doğru yapar.

HEDEF KİTLE

Temel düzey mali analiz seminerine göre daha ileri düzeyde bir eğitim olması nedeniyle temel düzey mali analiz düzeyinde eğitim almış ve bankacılığa yeni başlamış çalışanlara yöneliktir.

İÇERİK

 • Mali Yapı Yorumlama Aracı Olarak Bilânçolar
 • Gelir Tabloları
 • Özvarlık Kalemlerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
 • Alacaklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri
 • Stoklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri
 • Makyajlamalar Nasıl Anlaşılır ve Nasıl Elimine Edilir? 
  • Gelir Tablolasu ile Bilanço Arasında Yapılan Makyajlamalar
  • Bilançolarda Yapılan Makyajlamalar
 • Firmanın Toplam Finasman Giderleri Nasıl Hesaplanır?
 • Net Satışlardaki Reel Gelişme Nasıl Hesaplanır?
 • Olmazsa Olmaz Altın Oranlar 
 • Müteahhit Firmalarda Analiz 
 • UFRS'ye Göre Nakit Akım Tabloları ve Yorumlama

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Bilgi izleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: