Benliğine Liderlik Etmek


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, transaksiyonel analizin sunduğu zengin araçlar yoluyla bireyin kendisini daha iyi tanıyıp, bunun üzerine kişisel özelliklerinden yola çıkarak kendi kişisel gelişimini kendisinin planlamasını sağlamaktır. Bu araçlar, diğerlerini tanıma açısından yarar getirdiğinden iletişim, ekip ve liderlik geliştirmede son derece faydalı olmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Benlik #İç iletişim #Yönetim ve Benlik #Çatışma Yönetimi #Farkındalık ve Kendini İnceleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Benlik durumlarını, benliğini inceleme araçlarını bilir.
Anlar: İnsanın davranış seçenekleri olduğunu, yönetim ve benlik arasındaki bağlantıyı anlar. İç iletişim mekanizmasını anlar.
Yapar: Koçluk yapar. Kendini ve diğerlerini gözlemler. Çözüm seçenekleri bulur. Potansiyelini keşfeder.

HEDEF KİTLE

Eğitime farkındalık geliştirerek ve iç dünyasını zenginleştirerek yönetsel performansını yükseltmek isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir.

İÇERİK

 • Bugünün Yöneticisi
  • Yönetici ve Liderlik
  • Lider Olmayı Öğreten Lider
  • Koç Yönetici
  • Otantik Lider
 • Yöneticilere Bir Masal: FKG Büyüsü
 • Yaşamınızda Neyi Değiştirmek İstersiniz?
 • Kendini Tanıma: Benlik Durumları
  • Benlik Durumları ve İşleyişi
  • Benlik Durumlarının Sağlıklı Bir Şekilde İdare Edilmesi ve Geliştirilmesi
 • Benliğimizin Karanlık Yönü
  • Güç Oyunları ve Çatışmalar
  • Güç Oyunlardan Kaçınma ve Çıkış
 • Benlik Durumlarından Hareket Ederek İletişim Kurmak
  • Diğerleriyle İletişim Kurarken Benlik Durumlarının Kullanılması
  • İletişim Tipleri
  • İnsanların İletişim Kurma Nedeni: Kabul Bildirimleri
 • İnsanlar Arası Eşitlikçi İletişim: Yaşam Pozisyonları
  • Diğerleri Karşısında Siz
  • Sizin Karşınızda Diğerleri
 • Yaşam Senaryosunu Keşfetmek
  • Hayatınızda Tekrarlanan Olaylar
  • Hayatınızda Tekrarlanan Roller ve Girdiğiniz Kısır Döngü
  • Kısır Döngüyü Olumlu Döngüye Çevirmek
  • Yaşam Senaryosunu Değiştirmek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Kuşaklararası Etkileşim