Firma Analizi ve Kredi Değerlendirme


foto

AMAÇ

Eğitimde; firmaların sektörel bazda kredi değerliliğinin ölçülmesi sonucunda doğru kredi süreç yönetiminin katılımcılarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kredi Değerliliği #Kredi Süreç Yönetimi #Kredibilite

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi değerliliği kavramını, kredi analizini, kredi risklerini bilir.
Anlar: Kredi sürecini bir bütün olarak anlar, riskleri ve fırsatları fark eder.
Yapar: Baştan doğru kredi süreç yönetimi yapar.

HEDEF KİTLE

Genel Müdürlük kredi tahsis, izleme ve risk yönetimi ekipleri ve Şube portföy yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kredi Değerliliği Kavramı
  • Kredibilite Nedir ?
 • Risk Türleri ve Kredibiletinin Ölçülmesi
  • Risk Unsurları
   • Politik Risk Unsurları
   • Ülke Riski
   • Ekonomik Riskler
   • Piyasa Riski
   • Kredi Riski
   • Faiz Riski
   • Likidite Riski
   • Kur Riski
   • Döviz Pozisyonu Riski
   • Transfer Risk
   • Müşterinin Karakter ve Performans Riski
 • Kredi Değerlendirme Kriterleri
  • Firmaların Kredi Değerliliğinin Hesaplanması
  • Genel Anlamda Kredi Analizi
  • Kredi Analizinin Amacı
  • Kredi Analizinde Dikkate Alınacak Faktörler
  • Kredide 5K=5C
  • Swot Analizi Nedir Nasıl Yapılır?
 • Kredi Analizi
  • Sektörel Bazda Kredi Analizi
   • Taahhüt 
   • Tekstil  
   • Demir Çelik 
   • Otomotiv 
 • Kredi Risk Yönetimi ve Risk Sınıflandırılması
  • Kredi Risk Yönetimini Etkileyen Kritik Faktörler
   • Faiz Oranları
   • Döviz Kurları
   • Mal Fiyatları
   • Yerel Olaylar
 • Kredinin Yapılandırılması ve Kullandırılması
  • Kredinin Vadesinin Belirlenmesi
  • Kredinin Teminatlandırılması
  • Kredinin Fiyatlanması
  • Kredinin Yönetimi
  • Kredinin İzlenmesi
  • Kredinin Sona Ermesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: