Pozitif Stres Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitim, katılımcıların daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanma becerisi edinmelerini, başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmelerinde faydalı yöntemler aktarmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Nefes Teknikleri #Meditasyon #Olumlama #Amaçlar #Hedefler #Proaktivite #Duygu Kontrolü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Stres kaynaklarını tanımlamayı ve yönetmeyi bilir.
Anlar: Olumsuz düşünce ve olumsuz duyguların olumsuz davranışlara sebebiyet verdiğini anlar.
Yapar: Duygu kontrolünü sağlamak için nefes ve meditasyon tekniklerini uygular, olumlama iç ses konuşmalarını yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Stres Nedir?
  • Stres Ne Zaman Oluşuyor?
  • Savaş- Kaç Tepkisi
  • Beyin ve Stres İlişkisi
  • Sol Beyin- Sağ Beyin
  • Olumlu ve Olumsuz Stres
 • A ve B Tipi Kişilikler
  • Stres Tipleri
  • Stres Seviye Testi
 • Stres ve Biz
  • Stres Kaynaklarınız Neler? Kaynaklarınızı Belirleme Çalışması
  • Stres Karşısında Belirtiler: Fiziksel, Davranışsal, Zihinsel ve Ruhsal Belirtiler
 • Yaşamımızın Kontrolü
  • Gücünüzün Kaynağı Nereden Geliyor?
  • Yaşam Tekerleğiniz Dönüyor mu?
  • Yaşam Tekerleği Egzersizi
  • Hayattaki Değerlerinizi Bilmek
  • Yaşamınızın Kontrolünü Ele Almak
 • Hayatta 3 Beceri
  • Olumlu Olarak Ne İstediğinizi Söylemek
  • SMART Hedefler
  • POWER Modeli ile Hedef Belirlemek
 • Hedeflerin Öünündeki Engeller
  • Konfor Alanına Hapsolmak
  • Olumsuz İç Ses Konuşmaları (Ama Engeli)
 • Olumsuz Duygu Seline Kapıldığınızda; Duygu Durumunuzu Olumluya Çevirmek
  • Çapa Tekniği ile Olumlu Ruh Haline Ulaşmak
  • Görselleştirmenin Gücü
  • Devre Kesiciler
 • Rasyonel ve İrrasyonel Cümleler
 • Stres Günlüğü
 • Rahatlama ve Gevşeme Teknikleri
  • Diyafram Nefesi ile Sakin Kalma Tekniği
  • Meditasyon ile Gevşemeyi Öğrenmek
  • Masada Yoga Çalışmaları
  • Bhastrika Nefesi ile Enerji Yaratmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Öğrenme İştahı, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: