Pozitif Stres Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitim; katılımcıların daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanma becerisi edinmelerini, başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmelerinde faydalı yöntemler aktarmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Nefes Teknikleri #Meditasyon #Olumlama #Amaçlar #Hedefler #Proaktivite #Duygu Kontrolü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Stres kaynaklarını tanımlamayı ve yönetmeyi bilir.
Anlar: Olumsuz düşünce ve olumsuz duyguların olumsuz davranışlara sebebiyet verdiğini anlar.
Yapar: Duygu kontrolünü sağlamak için nefes ve meditasyon tekniklerini uygular, olumlama iç ses konuşmalarını yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Stres Nedir?
  • Stres Ne Zaman Oluşur?
  • Savaş- Kaç Tepkisi
  • Beyin ve Stres İlişkisi
  • Sol Beyin- Sağ Beyin
  • Olumlu ve Olumsuz Stres
 • A ve B Tipi Kişilikler
  • Stres Tipleri
  • Stres Seviye Testi
 • Stres ve Biz
  • Stres Kaynaklarını Belirleme Çalışması
  • Stres Karşısında Belirtiler: Fiziksel, Davranışsal, Zihinsel ve Ruhsal 
 • Yaşamımızın Kontrolü
  • Gücünüzün Kaynağı Nereden Geliyor?
  • Yaşam Tekerleğiniz Dönüyor mu?
  • Yaşam Tekerleği Egzersizi
  • Hayattaki Değerlerinizi Bilmek
  • Yaşamınızın Kontrolünü Ele Almak
 • Hayatta 3 Beceri
  • Olumlu Olarak Ne İstediğinizi Söylemek
  • SMART Hedefler
  • POWER Modeli ile Hedef Belirlemek
 • Hedeflerin Öünündeki Engeller
  • Konfor Alanına Hapsolmak
  • Olumsuz İç Ses Konuşmaları (Ama Engeli)
 • Duygu Durumunu Olumluya Çevirmek
  • Çapa Tekniği ile Olumlu Ruh Haline Ulaşmak
  • Görselleştirmenin Gücü
  • Devre Kesiciler
 • Rasyonel ve İrrasyonel Cümleler
 • Stres Günlüğü
 • Rahatlama ve Gevşeme Teknikleri
  • Diyafram Nefesi ile Sakin Kalma Tekniği
  • Meditasyon ile Gevşemeyi Öğrenmek
  • Masada Yoga Çalışmaları
  • Bhastrika Nefesi ile Enerji Yaratmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Öğrenme İştahı, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: