Kazanan Takımın Aranan Oyuncusu


foto

AMAÇ

Eğitim, katılımcılara sert mücadelelere sahne olabilen iş dünyasında kazanan tarafta olmak için "kazanan tutum ve davranışları" bilmeyi ve yeri geldiğinde bunları sergilemeyi sağlamayı, neleri yöneterek ve bazen neleri feda ederek "Kazanan Takımın Aranan Oyuncusu" olabileceğini göstermeyi ya da birilerinin bu tutum ve davranışlarda olması için onlara neler önerebileceğine dair bilgi ve deneyimleri aktarma yetkinliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Değerlerim #Seçimlerim #Tutumlarım #İletişim #Becerilerim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Başarı yolculuğunun bileşenlerini bilir.
Anlar: Başarı probleminde, en önemli girdinin kendisi ve eylemleri olduğunu anlar.
Yapar: Eksiklerini tespit eder gelişim haritasını çıkarır, motive olur.

HEDEF KİTLE

Unvandan bağımsız, iş ve sorumluluğundan bağımsız daha başarılı olmak isteyen tüm katılımcılara açık ve uygun bir eğitimdir.

İÇERİK

 • Öğrenmeyi Öğrenmek
 • Başarı Evimizi İnşa Egzersizi
  • Saygıdeğer ve Sürdürülebilir Başarı için Değerler
  • Performansa Dramatik Etki Eden Seçimler
  • Tutum ve Davranışlarımızı Yönetmek
  • Etkin İletişim Kurmak
  • Bilginin Gücü ve Beceriler
 • Başarı İçin Etkin Zaman Yönetimi
 • Neden Beni Seçsinler
 • Performans Üretimi
 • Etkinlik Prensipleri
 • Birkaç Değerli Tavsiye
 • Ne Götürüyorsun

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik