Bankacılar İçin Proje Yönetimi Enstitüsü PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi


foto

AMAÇ

Eğitim, uluslararası kabul görmüş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu 5. Baskı 2013) standardı temelinde proje elemanlarının proje yönetimi becerilerini artırmak, önemli araçlar ve tekniklerle bu bilgi birikimini profesyonel proje yönetimi sertifikasına doğru hazırlamayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Yönetim #Proje Yönetimi #PMP #Zaman Yönetimi #Maliyet Yönetimi #Kapsam Yönetimi #Kalite Yönetimi #Risk Yönetimi #Tedarik Yönetimi #Liderlik #İletişim Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Proje Yöneticilik ve Liderlik yetkinliklerini bilir. Proje yönetimi tüm bilgi alanlarını bilir. İletişim, Liderlik, Güç tekniklerini bilir
Anlar: Proje yöneticisi olmanın yetkinliklerini anlar. Proje takip ve performans ölçümünün önemini anlar. Projenin zaman, kapsam, bütçe, kalite kısıtlarını anlar. Kapsam ve paydaş yönetiminin önemini anlar
Yapar: Projenin hedeflerine ulaşmak için paydaşları harekete geçirir. Projenin performansının artırılmasını sağlar. Proje ekibi içinde liderlik tekniklerini kullanır. Zaman, kapsam, maliyet temel çizgileri içerisinde projenin yönetimini yapar. Projenin risklerini yönetir

HEDEF KİTLE

Proje yöneticileri, proje takip uzmanları, proje koordinatörleri, proje sorumluları, fonksiyonel yöneticiler ve diğer tüm proje çalışanları katılabilir.

İÇERİK

 • Sınavla İlgili Genel Bilgiler
 • Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi
 • Profesyonel ve Sosyal Sorumluluk

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Lİderlik, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme Ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Raporlama ve Sunum, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme