Güncel Hukuksal Düzenlemeler


foto

AMAÇ

Eğitimde hukuk ve bankacılık ile doğrudan ilgili yasaların güncel düzenleme ve uygulamalarının ayrıntılı bir şekilde aktarılması ve katılımcıların bu bilgileri çalışma hayatlarına etkin bir biçimde yansıtmaları amaçlanmaktadır. Katılımcılar; eğitim sonunda; sözleşmelerin borçlar hukuku açısından öneminin farkına varacaklar, bankacılıktaki sözleşme türlerini borçlar hukuku açısından yorumlayabilecekler ve şahsi teminat sözleşmelerinin yeni yasaya göre farklarını göreceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Hak #Teminat #Sözleşme #Kredi - Teminat İlişkisi #Banka Hukuku #Hukuktaki Yenilikler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yeni düzenlemeler çerçevesinde bankacılık işlemlerinin yasal temellerini bilir.
Anlar: Yeni yasaların banka düzenlemelerindeki farklılıklarını anlar.
Yapar: Sözleşme, kredi ve teminatlandırma sürecini yeni yasalara göre kavrar.

HEDEF KİTLE

Güncel hukuk düzenlemeleri, gelişimi ve bankacılığa yansımaları hakkında yeniliklerini takip etmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Hak ve Fiil Ehliyeti
  • Miras Hukuku
  • Aile Hukuku- Eş Muvafakatnamesi
 • Kredi Tesisi
  • Tüketiciyi Koruma Yasası
  • Kredi Kartları Yasası
  • Sözleşmeler
  • Bankacılık Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
  • Vekaletname (Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Konu Hakkındaki Yargı Kararları)
 • Borçlar Kanunu
  • İmza Beyannamesi
  • İmza- Saklama Sözleşmeleri
  • İcra Dosya Örnekleri Takip Hukuku Açısından Karşılaşılan Zorluklar
 • Teminat Hukuku
  • Kefalet Çeşitleri
  • Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar
 • Çek Kanunu
 • Elektronik İmza Kanunu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sorumluluğu Devretme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: