Güncel Hukuksal Düzenlemeler


foto

AMAÇ

Eğitimde hukuk ve bankacılık ile doğrudan ilgili yasaların güncel düzenleme ve uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde verilmesi ve katılımcıların bu bilgileri çalışma hayatlarına etkin bir biçimde yansıtmaları amaçlanmaktadır.

Eğitime katılanlar eğitim sürecinin sonunda; sözleşmelerin borçlar hukuku açısından öneminin farkına varacaklar, bankacılıktaki sözleşme türlerini borçlar hukuku açısından yorumlayabilecekler ve şahsi teminat sözleşmelerinin yeni yasaya göre farklarını göreceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Hak #Teminat #Sözleşme inceleme #Kredi - Teminat ilişkisi #Banka hukukunu kavrama #Hukuktaki yenilikler #Temerrüt

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yeni düzenlemeler çerçevesinde bankacılık işlemlerinin yasal temellerini bilir.
Anlar: Yeni yasaların banka düzenlemelerindeki farklılıklarını anlar.
Yapar: Sözleşme, kredi ve teminatlandırma sürecini yeni yasalara göre kavrar.

HEDEF KİTLE

Güncel hukuk düzenlemeleri, gelişimi ve bankacılığa yansımaları hakkında yeniliklerini takip etmek isteyen banka yönetici ve yönetici adayları katılımda bulunabilirler.

İÇERİK

 • Kişiler Hak ve Fiil Ehliyeti
  • Miras Hukuku
  • Aile Hukuku -Eş Muvafakatnamesi – Uygulamada Karşılaşılan Örnekler
 • Kredi Tesisi
  • Tüketiciyi Koruma Yasası
  • Kredi Kartları Yasası
  • Sözleşmeler
  • Bankacılık Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
  • Vekaletname (Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Konu Hakkındaki Yargı Kararları)
 • Borçlar Kanunu
  • İmza Beyannamesi
  • Yeni Borçlar Yasası Hakkında Bilgi (İmza - Saklama Sözleşmeleri)
  • İcra Dosya Örnekleri Takip Hukuku Açısından Karşılaşılan Zorluklar
 • Teminat Hukuku
  • Kefalet – Çeşitleri – Uygulamadaki Örnekler - Yeni Borçlar Kanunu Hakkında Bilgi
  • Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar
 • Çek Kanunu ve Yenilikleri
  • Uygulama Örnekleri
 • Elektronik İmza Kanunu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sorumluluğu Devretme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Hukuki Alt Yapıya Hakim Olmak, Mevzuat, Operasyonel Takip Ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri