Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktır. Katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermek hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Değerleme #Modelleme #Duyarlılık Analizi #Portföy #Opsiyon #VaR

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünceyi geliştirir ve model kurmayı bilir.
Anlar: Finansal tabloları ve değerleme için gerekli tüm girdilerinin birbirleri ile olan ilişkisini anlar.
Yapar: Şirket/ finansal varlığın değerlemesini yapar.

HEDEF KİTLE

Katılımcıların temel düzeyde Excel kullanmaları ön koşuldur. Özellikle finansal modelleme ve değerleme konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finans Matematiği ve Genel Değerleme Teknikleri
 • Sermaye Maliyeti Hesaplamaları- Piyasa Riski- İskonto Oranları
 • Finansal Projeksiyonların Hazırlanması ve Analizi
 • Pro-forma Finansal Tablolar
 • Finansal Değerleme Modellerin Hazırlanması
 • İskontolanmış Nakit Akımı (DCF) Analizi ve Çarpanlar (Multiples)
 • Duyarlılık Analizleri
 • Portföy Modelleri, Risk ve Getiri, Varyans– Kovaryans Matrisi
 • Black– Scholes ve Binomial Opsiyon Fiyatlama Model Uygulamaları
 • Reel Opsiyon ve Değerleme
 • Riske Maruz Değer (Value at Risk) Uygulaması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Raporlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir. Temel modelleme ortamı Excel ve onun altında çalışan eklentilerdir.