Yönetim Becerileri


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı; katılanların fark yaratan, başarılı bir yönetici olmak için neler yapmaları gerektiğini ve bunları gerçek hayat durumlarında nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleridir.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Ekibi Motive Etmek #Güven Yaratmak #Performans Geliştirme #Takım Ruhu #İlişki Yönetimi #Farklılıkları Yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini bilir. Ekibinin performansını arttıracak motivasyon, ikna tekniklerini, duygu yönetimi tekniklerini bilir.
Anlar: Adil bir yönetici olmanın, performans ölçümünün önemini anlar. Doğru yönlendirmenin iş performansına olan etkisini, farklılıkları sinerjiye dönüştürmenin mümkün olduğunu anlar.
Yapar: Takım hedeflerine ulaşmak için takım üyelerini harekete geçirir, takımda potansiyelin performansa dönüştürülmesini sağlar, takım içersinde durumsal liderlik yaklaşımlarını kullanır, takımda "biz" bilincinin oluşmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir

İÇERİK

 • Yöneticilik– Liderlik
  • Yönetim ve Çağdaş Liderlik
  • Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Yönetim
  • Vizyon Oluşturmak
  • Kurumsal Değişimi Yönetmek
  • Karar Vermek, Planlamak ve Denetlemek
  • Yetkilendirme ve Delegasyon Becerileri
  • Ekip Oluşturmak
   • Güçlü Yanlar Üzerinde Ekip Oluşturmak
  • Çalışanların Gelişimini Sağlamak
   • İnsana Yönelik Yönetim
  • İnsanları Etkilemek 
   • Kendimizi Kabul Ettirme Teknikleri
  • Motivasyon
   • Çalışanların Motivasyonu Nasıl Yaratılır, Nasıl Korunur?
  • Çatışma Yönetimi Becerileri
   • Çelişkileri Yönetmek
  • Departman Kalitesini Arttırmak
  • Departmanlar Arası İletişimi Yönetmek
 • Takım Ruhu
  • Mükemmel Takımlar
  • Kendisini Yöneten Ekipler
  • Ekibe Bağlılık Nasıl Oluşturulur?
  • Ekip Üyelerinin İnsiyatif Kullanmaları  ve Sorumluluk Alması için Yapılması Gerekenler
  • “Biz” Bilinci
  • Takım Ruhu’nun Ölçülmesi
  • Takım Kalitesini Arttırmak için Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme