Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları yapmak ve bu işlemlerde HP ve Excel`in kullanımını göstermektir.

ODAK NOKTALARI

#Fiyatlama #Karlılık #Korunma #Risk yönetimi #Ürün Maliyeti Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Getiri ve maliyet hesaplamalarını yapmayı bilir.
Anlar: Farklı finansal durumlar arasındaki ilişkiyi anlar. İşlemlerin müşteri ve banka karlılığına etkisini anlar
Yapar: Maliyet analizi ve doğru fiyatlama yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, bankacılığa yeni başlayanlar, yönetici adayları, orta seviye yöneticiler, tüm pazarlama grubu çalışanları katılımda bulunabilir.

İÇERİK

 • Yüzde Hesap Yöntemi
 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı
  • Basit Faiz
  • Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer
  • İskonto İşlemleri ve Bugünkü Değer
  • Getirinin Enflasyondan Arındırılması
  • Anüite Hesapları
 • Proje Değerlendirmede Finansal Matematik
  • Net Şimdiki Değer Yöntemi
  • İç Verim Oranı Yöntemi
  • Dinamik Geri Ödeme Süresi Yöntemi
 • Banka İşlemlerinde Finansal Matematik
  • Fonlama Maliyeti
  • Açık Pozisyon Getirisi
  • Forward (Vadeli) Kur Hesaplama
  • Hazine Bonosu Fiyatlaması
  • Tahvil Fiyatlaması
 • Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlaması
  • Döviz Kredilerinin Fiyatlaması
  • Bireysel Kredilerin Fiyatlaması
  • DCD Fiyatlaması
 • Risk ve Getiri Hesaplamaları
  • Standart Sapma
  • Kovaryans ve Korelasyon
  • Portföyün Getirisi ve Riski
  • Beta
  • Excel’de Hesaplamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri