Teminat Sözleşmeleri ve Yeni Taşınır Rehni Kanunu


foto

AMAÇ

Eğitim; mevzuat, banka ve yargı uygulamaları ile yeni Borçlar Kanunu`nun ilgili değişikliklerini ele almayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Sağlamlık #Risk #Tercihler #Mevzuat Bilgisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Teminat sözleşmelerinin geçerlilik koşullarını ve sağlamlık kriterlerini bilir.
Anlar: Teminatta değişiklik veya yenileme gereğini anlar.
Yapar: Mevzuata uymayan hususları düzeltir.

HEDEF KİTLE

Kredi işlemleri yapan tüm çalışanların katılımına yöneliktir.

İÇERİK

 • Teminatlar: Kişisel ve Nesnel Teminat Ayırımı
 • Kişisel (Şahsi) Teminatlar
  • Kefalet
   • Geçerlik Koşulları Kefalet Ehliyeti, Firma Kefaletleri
   • Türleri
   • Kefilin Sorumluluğu ve Sorunları
   • Süreli, Süresiz Kefalet
   • Kefaletin Sona Ermesi
  • Garanti Sözleşmesi
   • Sözleşmenin Yapısı ve Kefaletten Farklar
   • Garanti Taahhüdü Olarak Teminat Mektupları
   • Mektup İçeriği (Karşılanacak Riskin Kapsamı)
   • Garantörün Sorumluluğu ve Sona Ermesi (Riskin Ortadan Kalkması)
   • Garantör Banka’nın Mektup Lehdarına Rücu Etmesi
 • Nesnel (Ayni) Teminatlar
  • Genel Olarak Rehin Hukuku
   • Taşınmaz Rehni (İpotek)
   • Sözleşmenin Kurulması, İpotek Verme Ehliyeti
   • İpotek Anlamında Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar
   • Derece Sistemi
   • Teminatın Kapsamı
   • İpotek Türleri (Kesin Alacak ve Limit İpotekleri)
   • İpoteğin Paraya Çevrilmesi (Kanuni Takipte Yaşanan Sorunlar)
   • Taşınır Rehni
   • Genel Olarak
   • Taşıt Araçları Üzerinde Rehin
   • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
   • Getirdiği Yenilikler
   • Alacak Hakları Üzerinde Rehin Tesisi
   • Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan “Genel Rehin Şartı”
   • Rehin Blokaj Taahhütleri
   • Teminat Olarak Kambiyo Senetleri
   • Yasal Açıdan Kredi Sözleşmelerinin Teminat Fonksiyonu ve İşleyişi
   • Banka Uygulamaları Açısından Kredi Sözleşmelerinin Teminat Olarak Kullanılması (Teminat Amaçlı Çekler gibi)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık )
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: .