Uluslararası Ticaret ve Finansmanı


foto

AMAÇ

Eğitimde; uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, işlemler yapılırken nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı aktarılırken, aynı zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredi imkanları da gözden geçirilecek ve firmaların işlemine, ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilmesi becerisi kazandırılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Ürün Tanıma #Müşteri İhtiyaç Analizi #Fiyatlama #Yerel ve Uluslararası Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Uluslararası dış ticaret ürünlerini bilir.
Anlar: Müşteri ihtiyaçlarını anlar.
Yapar: Müşteri ve banka için doğru ürün ve fiyatlama seçimini yapar.

HEDEF KİTLE

Pazarlama departmanlarında görevli çalışanlar ile konuya ilgi duyan diğer çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Gayri Nakdi Finansman Modelleri
  • Ödeme Şekillerinin Finansal Olarak Kullanımı
   • Peşin Ödeme ve Finansman
   • Mal Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman
   • Banka Ödeme Yükümlülüğü
 • Bank Payment Obligation- BPO
  • Vesaik Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman
  • Kabul Kredili Ödeme Şekilleri
  • Poliçeler- Aval ve İskonto
  • Akreditif Karşılığı İşlemlerde Finansman Teknikleri
 • Peşin Ödemeli (Red Clause)
 • Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)
 • Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)
 • Tekrarlanan (Revolving L/C)
 • Devredilebilir (Transferable L/C)
 • Akreditif Karşılığı (Back To Back L/C)
 • İhtiyat (Stand-by L/C)
  • ICC’nin En Önemli Kurallarından Olan;
   • UCP 600
   • URC 522
   • Teslim Şekilleri (Incoterms)
  • Kontrgarantiler
  • Harici Garantiler
  • Factoring ve İhracat Finansmanı
  • Forfaiting ve İhracat Finansmanı
 • Nakdi Kredi Finansman Modelleri
  • Döviz Kredileri
  • Türkiye’deki Bankaların Açacağı Döviz Kredileri
   • İhracatın Finansmanı için Açılacak Krediler
   • Transit Ticaretin Finansmanı için Açılacak Krediler
   • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Açılacak Krediler
   • Sevk Sonrası Vesaik Karşılığı Açılacak Krediler
   • Diğer Amaçlara Yönelik Açılacak Krediler
  • Yurt Dışından Döviz Kredisi Alınması
   • İhracatın Finansmanı için Alınacak Krediler
   • Transit Ticaretin Finansmanı için Alınacak Krediler
   • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınacak Krediler
   • Diğer Amaçlara Yönelik Alınacak Krediler
  • Prefinansman Kredileri
  • Eximbank Kredileri
   • Sevk Öncesi TL Kredileri
   • Sevk Öncesi Döviz Kredileri
  • Ülke Kredileri (ECA Kredileri)
   • GSM
   • Hermes
   • Coface

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, Maliyet, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: