Standby L/C, Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarına İlişkin Workshop


foto

AMAÇ

Eğitimde, yurt dışına verilecek kontrgaranti, direk garanti ve Stanby L/C`in düzenlenmesi sırasında söz konusu enstrümanlara yazılması gereken asgari zorunluluklar ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve yurt dışından gelen kontrgarantilerin incelenmesi, karşılığında teminat mektuplarının düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve teminat mektupları hakkında bilgi verilmesi ve örnek çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Gelen ve Giden Kontrgaranti, Standby L/C, Direk Garantileri İnceleme ve Düzenleme #Mevzuat ve Uluslararası Kurallara Hakimiyet #Yasal Otorite Yaptırımlarına Uyum Sağlama #Uluslararası Broşürler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Harici garantiler/ Standby L/C / teminat mektuplarını ve bunlarla ilgili mevzuatı ve uluslararası kuralları bilir.
Anlar: Bu enstrümanların incelenmesi ve düzenlenmesi sırasında dikkat edilecek noktaları, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlara olan etkisini ve gereğini anlar ve yapılan hataların farkına varır.
Yapar: Mevzuat ve ICC kurallarına uygun hatasız işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların konu ile ilgili bölümlerinde çalışan Yönetmen, Yetkili ve Yetkili Yardımcıları katılabilir.

İÇERİK

 • Standby Letter of Credit
  • Tarihçe
  • Standby Akreditiflerde Taraflar
  • Standby Akreditiflerin Benzer Akitlerden Farkı
   • Ticari Akreditiflerden Farkı
   • Garanti ve Kontrgarantilerden Farkı
  • Standby Akreditiflerin Çeşitleri
   • Bid Bond/ Tender Bond Standby
   • Performance Standby
   • Advance Payment Standby/ Downpayment Standby
   • Commercial Standby
   • Financial Standby
   • Direct Pay Standby
   • Insurance Standby
   • Counter Standby
   • Standby Akrediflere İstinaden Düzenlenecek Teminat Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar
   • Standby Akreditiflere Yazılması Gereken Asgari Zorunluluklar
   • Standby Akreditif Örnekleri
   • Uygulama: Standby Akreditif Düzenlenme ve İnceleme
   • ICC 590 (ISP 98) sayılı Broşür 
 • Yurt Dışı Garanti Mektupları
  • Yurt Dışı Garanti Mektuplarının Dayanağı
  • Yurt Dışı Garanti Mektuplarında Taraflar
  • Direkt Garantiler
  • İndirekt Garantiler (Kontrgarantiler)
  • Yurt Dışı Garanti Mektubu Çeşitleri
   • Geçici Garanti Mektubu  (Bid Bond)
   • Yerine Getirme Garanti Mektubu (Performans Bond)
   • Ödeme Garantileri (Letter of Indemnity)
   • Kredi  Garantisi (Credit Facility, Loan, Prefinancing, Overdraft Guarantee)
   • Diğer Garanti Mektupları (Retention Guarantees, Maintenance Quarantee, Warranty Bond, Bail Bond, Bill Guarantee)  
   • ICC 758 Sayılı Broşür 
   • Direkt Garanti Mektupları ve Kontrgaranti Örnekleri
 • Teminat Mektupları
  • Teminat Mektuplarının Hukuki Dayanağı
   • Türk Hukukunda Teminat Mektubu
   • Bankacılık Kanunu
   • TPKK Hakkında 1567 sy Kanun
   • Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu
   • Borçlar Kanunu
  • İhtiyati Tedbir Kararı
  • Teminat Mektubunda Taraflar
  • Tarafların Değişikliği
  • Yurt İçi Teminat Mektubu Türleri
   • Vade Açısından
   • Limit Açısından
   • Kredinin Teminatı Açısından
   • Düzenlendikleri Para Cinsi Açısından
   • Konuları Açısından
 • Geçici Teminat Mektupları
 • Kesin Teminat  Mektupları
 • Avans Teminat Mektupları
 • Serbest Konulu Teminat Mektupları
  • Teminat Mektuplarının Düzenlenmesi
  • Bankaların Sorumluluğunun Sona Ermesi
  • Tazmin Talebinin İncelenmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: