360 Derece Koçluk Yaklaşımı


foto

AMAÇ

Eğitimde; günümüzde çok karıştırılan koçluk ve mentorluk kavramları arasındaki keskin farkların gözler önüne serilmesi, koçluk yapabilmek için ne gibi yeterlilikler ve kişisel özellikler gerektiğinin bilinmesi ve bunların ne şekilde geliştirilebileceğinin öğrenilmesi, 360 derece gelişim değerlendirmenin çalışanlar hakkında çok yönlü geri besleme sağladığının bu nedenle de önemle çalışanların diğer tüm çalışanlarla ve gerek iç gerek dış müşterilerle arasındaki bağların kuvvetlenmesi için öneminin kavranmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Koçluk #Yönetici #Koç #Öğrenme Tarzı #Çift Boyutlu Koçluk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İşini ve çevresini geliştirmeyi bilir. Öğrenme tarzlarını, bireye göre geri bildirim vermeyi, performansa göre geri bildirim vermeyi bilir.
Anlar: Davranış değişikliklerini ve farklılıkları anlar.
Yapar: Farklılıkları yönetir, motivasyonu sağlar, geri bildirim verir.

HEDEF KİTLE

Yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

İÇERİK

 • Koçluk (Coaching) Tanımı
 • Yönetim, Liderlik, Delegasyon, Motivasyon, Kontrol ve Koçluk
 • Koçluk ve Mentorluk Arasındaki Farklar
 • Öğrenme Tarzları:
  • Eylemci, Pragmatik, Düşünen ve Kuramcı
  • Öğrenme Tarzlarına Göre İfade ve İletişim Boyutları
 • Farklılıklar ve Farklılıklardan Sinerjiye Gidiş
  • Farklılıklarla İletişim Düzeyinde Başa Çıkma
  • İnsan İlişkilerinde Davranış Farklılıkları
 • Koçlukta Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
 • İşini ve Çevresini Geliştiren Yönetici Olarak Koç
 • “Koç” Tavır ve Yaklaşımları
 • Koçun Motivatör Olarak Rolü
  • Motivasyon
  • Koçun İçsel Motivasyonu
 • Yönlendirme ve Koçlukta Geri Bildirimin Rolü: 360 Derece
 • Koçluğun Altın Kuralı : Beş Yaşındaki Bir Çocuğu İkna Edebiliyor musunuz?
 • 360 Derecelik Koçluk Yetkinlik Analizi
 • Değerlendirme ve Kapanış
 • Koçluk Becerileri Eğitimde Kullanılan Alıştırmalar:
  • Uygulamalı 360 Derece Coaching Yetkinlik Analizi – Video Çekimi
  • Uygulamalı 360 Derece Analiz Sonuçlarının Geri Bildirimi–Video Çekimi
  • Öğrenme Tarz Analizi
  • Uygulamalı Koçluk Seans Hazırlıkları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme