Çek Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde çek kullanımı ve ibrazında uygulamada karşılaşılan sorunların, ilgili mevzuat çerçevesinde tartışmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Çek Kullanımı ve İbrazı #Çek ile İlgili Sorunlar #Çekte Sorumluluk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Çeklerde şekil şartlarını ve bankanın sorumluluğunu bilir.
Anlar: Çek ve diğer kambiyo senetleri arasındaki farkı ve ilişkilerini anlar.
Yapar: Çek işlemlerini kendinden emin olarak yapar.

HEDEF KİTLE

Konu ile ilgili tüm çalışanların katılımına yöneliktir.

İÇERİK

 • Çeklerin Diğer Kambiyo Senetlerinden Farkları
 • İleri Keşide Tarihli Çek Uygulaması
 • Çeklerde Biçim Koşullarına Bağlı Sorunlar
  • Biçim Bozukluk ve Eksiklikleri
  • Çeklerde Düzeltmeler 
  • Keşideci İmzası, Sahte  İmzalarda Bankaların Sorumluluk Kriterleri
  • Ödemeden Men Talimatı
  • Çeklerin Düzenleniş ve Devir Biçimleri
   • Ciro İmzaları
   • Emre ve Nama Yazılı Çeklerde Yetkili Hamil Kavramı
   • Çeklerin İbrazı
  • İbrazın Hukuksal Anlam ve Sonuçları
  • Karşılıksızlık İşlemleri
  • Karşılıksız Çeklere İlişkin Ödemeden Men Talimatı
 • Çekin İbrazından  Sonraki Hukuki Durum
  • Haricen Ödeme
  • Çeki Yazdıran Hamil Dışındakilerin Başvurusu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: