Dış Ticaretin Finansmanı (ECA Yurt Dışı Kaynaklı, Türk Eximbank ve bankaların kullandırdıkları krediler ile KOBİ Kredileri)


foto

AMAÇ

Eğitimde dış ticaretin her alanında kullanılan finansman teknikleri, kullanımı ve ülke kredileri ve risklerinin detaylı olarak aktarımı amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dış Ticaret Kredileri #Dış Ticaret #Türk Eximbank #Nakdi ve Gayrinakdi Krediler #Ülke Kredileri (ECA) #İskonto ve İştira #KOBİ Kredileri #Finansman

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış ticaret işleminde hangi tacirin ne tür krediye ihtiyacı olduğunu bilir.
Anlar: Dış ticaret kredisinin formalitelerini, müeyyide ve istisnaların ve dış ticaret dökümanlarının değerinin ne olduğunu anlar.
Yapar: Kredinin mevzuatsal formalitelerini anlar ve bu yönde aksiyon alarak işlemleri noksansız yapar.

HEDEF KİTLE

Kredi ve pazarlama birimlerinde çalışan kişilerin katılımına yöneliktir.

İÇERİK

 • Dış Ticaretin Finansmanı
  • Nakdi Krediler
  • Gayri Nakdi Krediler
  • Nakdi Krediler– Banka Kaynaklı Krediler
  • Döviz Kredileri
  • Prefinansman Kredileri
  • Transit Ticaretin Finansmanı
  • İştira ve İskonto Kredileri
  • İskonto Edilebilen Banka Avalli Poliçe
  • Poliçenin Özellikleri
  • Poliçede Banka Avali
  • Çek İştira Kredisi
  • İhracat Vesaiki Üzerinden Avans Kredisi
  • İhracat Akreditifli İskontosu
  • Forfaiting
  • Forfaiting İşleminin İhracatçıya Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar
  • Nakdi Krediler– Yabancı Kaynaklı Krediler
  • Türk Eximbank 
  • Türk Eximbank İhracat Kredileri
  • Sevk Öncesi İhracat Kredileri
  • Türk Eximbank Tarafından Doğrudan Kullandırılan Krediler İhracat Kredi Sigortası
  • Türk Eximbank Kredi Teminat Koşulları
  • Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları
  • Spesifik İhracat Kredi Sigortası
  • KOBİ Kredileri
  • KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
  • Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
  • AYB – Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Yatırım Kredisi
  • Asli Teminatlar
  • Ülke Kredi/ Garanti Programı
  • İskonto Akreditifi
  • Kabul Kredili Müşteri Kabullü Bir Vesaikin İncelenmesi
  • İhracat Vesaiki İncelenmesi
 • İslam Kalkınma Bankası (İKB) Kaynaklı Krediler
 • GSM Kredileri
  • GSM 102 Kredileri
  • GSM 103 Kredileri
   • E.C.G.D. Kredileri (Export Credit Guarantees Department)
   • Hermes Kredileri Coface Turkey
   • Coface Kredi Sigortası
   • ERG Kredileri
   • İthalat Kredileri
   • Akreditifler, Kabul Kredisi
   • Kabul Kredisinin Faydaları
   • Gayri Nakdi Krediler
   • İhracat Akreditif Teyid Kredisi
   • Stand By Akreditifler
   • Harici Garantiler
   • Banka Garantisi ve Kontrgaranti, Harici Garantiler
   • Kontrgaranti
 • Postfin / Postfinansman
  • Postfinansmanın Amacı
  • Postfinansman Esasları
  • Postfinansman İş Akışı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama,
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: