Foto

Murat Akkaya

Eğitmen

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ


Akademik Eğitim

Doç. Dr. Murat AKKAYA, 1991 yılında Ortadoğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası MT - Bankacılık Okulu 1992 mezunudur. T.C. Ziraat Bankası Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasası Müdürlüklerinde çalışmıştır. Pazarlama müdürlüğü ve Şube müdürlükleri bulunmaktadır. Azer Türk Bank Bakü Azerbaycan Dış Ticaret Müdürü ve Ziraatbank International A.G. Almanya Stuttgart Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi yüksek lisansını, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Finans anabilim dalı doktorasını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “Bankacılıkta İnovasyon”, Doktora tezi ise “Beklenti ve Güven Anketlerinin Finansal Piyasalara Etkisi” üzerinedir. İstanbul Beykent Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Finans Bölümünde görev yapmaktadır. İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir. Dijital Finans, Finansal Risk Yönetimi, Davranışsal Finans ve Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları kitabı ve yayınlanmış 42 makalesi, 11 Kitap Bölümü ve 10 Konferans-Sempozyum Bildirisi bulunmaktadır. Eğitim ve danışmanlık alanında çalışmaktadır. Doç. Dr. Murat Akkaya Bankalar Bankacılar Dergisi başta olmak üzere 30 dergide hakemlik yapmaktadır.

Başlıca Yayınları

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 • DAVRANIŞSAL FİNANS (2016). AKKAYA MURAT, KIYILAR MURAT, Literatür, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:9799750401052, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 • FİNANS BİLİMİNDE EKONOMETRİ UYGULAMALARI, Vedat Sarıkovanlık, Ayben Koy, Murat Akkaya, Hasan Hüseyin Yıldırım, Lokman Kantar, Seçkin Yayıncılık, Şubat 2019, ISBN:9789750253317
 • FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (2021). AKKAYA MURAT. Seçkin Yayıncılık, ISBN: 9789750268526, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 • DİJİTAL FİNANS (2022). AKKAYA MURAT. Nobel Yayıncılık, ISBN: 9786254271717, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 • BLOCKCHAİN İN FİNANCE, MARKETİNG AND OTHERS (2022). SELÇUK BALI, MURAT AKKAYA, GÜNEŞ TOPÇU. Nobel Yayıncılık, ISBN: 9786254338328, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 • Global Approaches in Financial Economics, Banking and Finance, Bölüm adı:(The Determinants of Total Factor Productivity in European Union) (2018). AKKAYA, MURAT, GÜVERCİN DENİZ, Springer, Editör:Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Serhat Yüksel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 483, ISBN:ISBN 978-3-319-78494-6, İngilizce (Bilimsel Kitap),
 • SERMAYE PİYASALARINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER, Bölüm adı:(SERMAYE İYASASINDA YATIRIMCI DUYARLILIĞI VE PSİKOLOJİSİ) (2018). AKKAYA, MURAT, Türkmen Kitabevi,       Editör: DİRİCAN CÜNEYT, ERDOĞDU AYLİN, AKKAYA MURAT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 400, ISBN:978-605-2184-15-8, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 • SERMAYE PİYASALARINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER, Bölüm adı:(SERMAYE PİYASASINDA YENİ DİNAMİKLER VE GELİŞEN TEKNOLOJİLER) (2018). AKKAYA, MURAT, KANTAR LOKMAN, Türkmen Kitabevi, Editör: DİRİCAN CÜNEYT, ERDOĞDU AYLİN, AKKAYA MURAT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 400, ISBN:978-605-2184-15-8, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 • Girişimcilikte Risk Yönetimi) (2018). AKKAYA MURAT, Beta Yayıncılık, Editör:Ayrancı, Evren, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:978-605-242-268-7, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 • Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, Bölüm adı: (Financial Innovation: Theories, Models, and Future) (2018). AKKAYA, MURAT, IGI Gobal, Editör: Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 115, ISSN: 2327-3429; eISSN: 2327-3437, İngilizce (Bilimsel Kitap),
 • Finansal İktisat, Bölüm adı:(Sektör Analizi) (2018). AKKAYA, MURAT, CANÖZ İSMAİL, Orion, Editör: Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 616, ISBN:978-605-9524-353, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 • Startup Valuation: Theories, Models, and Future in Valuation Challenges and Solutions in Contemporary Businesses, (2019). AKKAYA, MURAT, IGI Gobal, Editör: Sinem Derindere Köseoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 137, İngilizce (Bilimsel Kitap).
 • Vector Autoregressive Model and Analysis In book: Handbook of Reseach on Emerging Theories, Models and Applications of Financial Econometrics (pp.197-214) Chapter: 4. (2021). AKKAYA, MURAT, Publisher: Springer
 • Behavioral Portfolio Theory In book: Applying Particle Swarm Optimization (pp.29-48), (2021). AKKAYA, MURAT. Springer.
 • Utility: Theories and Models In book: Applying Particle Swarm Optimization (pp.3-14), (2021). AKKAYA, MURAT. Springer.
 • Disruptive Financial Innovation and Big Data Implications in Digital Finance n book: Big Data for Entrepreneurship and Sustainable Development (pp.69-90). (2021). AKKAYA MURAT, Taylor & Francis Inc.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 • AKKAYA MURAT (2021). An Analysis of the Stock Market Volatility Spread in Emerging Countries. Istanbul Business Research (ESCI), 50 (2), 215-233.
 • AKKAYA MURAT (2022). Triple Defıcıt Pressure Index And Estımatıon Of The Financial Crisis: The Case Of Turkey. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (ESCI), 9 (3), 1507-1521

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • AKKAYA MURAT, KALE SÜLEYMAN (2016). The Relation between Confidence Climate and Stock Returns: The Case of Turkey. Procedia Economi and Finance, 38, 150-162.
 • AKKAYA MURAT, KOY AYBEN (2017). The Role of Consumer Confidence as a Leading Indicator on Stock Returns: A Markov Switching Approach, Economics and Applied Informatics, Nisan 2017
 • AKKAYA MURAT (2022). The Determinants of the Volatility in Cryptocurrency Markets: The Bitcoin Case. Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies (SCOPUS), 35 (1), 87-97.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • AKKAYA MURAT, KÖSE KAMİL AHMET (2016). Beklenti ve Güven Anketlerinin Finansal Piyasalara Etkisi BIST 100 Üzerine bir Uygulama. Bankacılar Dergisi, 99 (Aralık), 3-15.
 • AKKAYA MURAT (2018). EKONOMİK ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ KALİTESİ, İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE YOLSUZLUK ALGISI İLE FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ. Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 15-24.
 • AKKAYA MURAT (2017). Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçselFaktörlerin Analizi. Maliye Finans Yazıları(107), 129-146.
 • AKKAYA MURAT, KOY AYBEN (2018). Mutual Switching Behavior between High Growth and Low Growth Economies’ Stock Markets. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 45-60., Doi:10.20491/isarder.2018.369,
 • AKKAYA MURAT, Azimli Terane (2018). AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi(20), 217-232., Doi:10,18092/ulikidince.302437,
 • AKKAYA MURAT (2018). TÜRK EURO TAHVİLLERİNİN RİSK PRİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Journal of Yasar University, 13(50), 232-242.
 • AKKAYA MURAT, KANTAR LOKMAN (2018). FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİNDE ÖNCÜ GÖSTERGELERİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI. International Journal of Management Economics and Business, 14(3),
 • AKKAYA MURAT (2018). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ YURTİÇİ KREDİ HACMİNDE BALON OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(2), 58-70.
 • AKKAYA MURAT, Azimli Terane (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riski Yönetimi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 55(638), 35-57.
 • AKKAYA MURAT (2018). BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE BALON OLUŞUMU ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 188- 200.
 • AKKAYA MURAT (2018). Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi Macroeconomic Factors Influencing Turkish Lira Reference Interest Rate (TRLIBOR). Çankırı Karatekin Üniversitesi           İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, ss. 179-197.
 • AKKAYA MURAT (2019). Gelişen Piyasalarda Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı, Ekonomik Özgürlük Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. TESAM Akademi Dergisi - Turkish Journal of TESAM Academy Ocak - January 2019. 6(1).  283 - 303ISSN: 2148 – 2462.
 • AKKAYA MURAT (2019). Hedonik Konut Fiyat Endeksini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Dokuz Eylül  Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Cilt:33, Sayı:2, Yıl:2018, ss.435-454.
 • AKKAYA MURAT (2019). The Relationship Between Direct Foreign Capital Investment, Economic Freedom And Economic Growth In Emerging Markets. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22(1):1-10.
 • AKKAYA MURAT, KANTAR LOKMAN (2019). BANKACILIK KIRILGANLIK ENDEKSİNİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (650) Aralık  2019: 131-145.
 • AKKAYA MURAT, TORUN SİNAN (2020). Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürünlerin Kullanımı ve Etkileri The Use and Effects of Derivatives in Turkish Banking Sector. Bankacılar Dergisi, Sayı 115.
 • AKKAYA MURAT (2020). INDEX OF CURRENCY MARKET TURBULENCE AND ESTIMATION OF LEADING INDICATORS: THE CASE OF TURKEY. Beykoz Akademi Dergisi 8(2):199-216.
 • AKKAYA MURAT (2021). HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK YAYILIMI ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 14, 38, 487-514.
 • AKKAYA MURAT (2021). Döviz Piyasası Baskı Endeksi ve Kriz Göstergelerinin Tahmini: Türkiye Uygulaması. Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23(1):067-092.
 • AKKAYA MURAT (2022). Kripto Para İşlemlerini Yönlendiren Ekonomik ve Finansal Faktörler: Bitcoin Fiyat Oluşumu Economic and Financial Factors Driving Cryptocurrency Transactions: Bitcoin Price Formation. TESAM Akademi Dergisi 9(1):209-226.
 • AKKAYA MURAT (2022). ÜÇÜZ AÇIK BASKI ENDEKSİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI. Beykoz Akademi Dergisi, 2022; 10(1), 20-37
 • AKKAYA MURAT (2022). Türkiye Döviz Piyasasında Oynaklık ve Oynaklık Yayılımı Üzerine Bir Uygulama. Alanya Akademik Bakış, 6, (3), 2707-2719.
 • AKKAYA, M. & KARAKARTAL, M. (2022). Faktoring İşlemlerinin Hukuksal-Finansal Boyutu ve Sektör Analizi. SAYI 123 ARALIK2022, 31.
 • AKKAYA, M. (2022). Cari İşlemler Dengesini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Uygulaması. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 29(4), 707-722.
 • AKKAYA, M. (2022). DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİNİ VE DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (662)  Aralık 2022: 71-87.
 • AKKAYA, M. & TUNA, İ. (2023). G7 (Gelişmiş 7) Ülkeleri Hisse Senedi Borsaları ile Bitcoin Fiyatı Arasındaki İlişkinin Analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences 2023 22(3) 949-959.
 • AKKAYA, M. (2023). Döviz Piyasası Oynaklık Yayılımı Analizi: Türkiye Uygulaması. Bankacılar Dergisi (126)  Aralık 2023: 3-19.
 • AKKAYA, M. & KÜÇÜKPINAR. M. A. (2023). VOLATİLİTE VE ASİMETRİK FİYAT HAREKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: BIST100 ÖRNEĞİ. Beykoz Akademi Dergisi, 2023; 11(2), 110-132.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 • Azimova Terane,YILDIRIM HASAN HÜSEYİN,AKKAYA MURAT (2013). Öncü Göstergelerin Kanonik Analizi ile Belirlenmesi. 17. Finans Sempozyumu, (Tam metin bildiri)
 • AKKAYA MURAT, Kanar senih (2017). SOSYAL VE TOPLUMSAL OLAYLARIN FİNANSAL YAPIYA ETKİSİ: TÜRKİYE - RUSYA KRİZİ VE 15 TEMMUZ OLAYI. ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ, (Tam metin bildiri)
 • AKKAYA MURAT, KOY AYBEN (2017). An Analysis of The Relationship Between Consumer Confidence And Stock Returns By Markov Switching Approach. International Conference on Economics, Finance and Management, (Tam metin bildiri)
 • AKKAYA MURAT (2018). The Relationship Between Direct Foreign Capital Investment, Economic Freedomand Economic Growth in Emerging Markets. International Congress of Science, Education and Technology Research, (Özet bildiri)
 • AKKAYA MURAT, KALE SÜLEYMAN (2015). The Relation between Confidence Climate and Stock Returns: The Case of Turkey. ICEF-2015 Economics and Finance Conference, (Tam metin bildiri)
 • AKKAYA MURAT (2017). HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE BALON OLUŞUMUNU ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ANALİZİ: BIST 100 ÜZERİNE BİR UYGULAMA. 21. Finans Sempozyumu, (Tam metin bildiri)
 • AKKAYA MURAT (2018). TÜRK LİRASI REFERANS FAİZ ORANI (TRLIBOR) VE MAKROEKONOMİKFAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: VAR UYGULAMASI. 22. Finans Sempozyumu, 1139-1148. (Tam metin bildiri)
 • AKKAYA MURAT (2019). AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE RISK PREMIUM OF TURKISH EUROBONDS, TARAS SHEVCHENKO 3ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (Tam Bildiri).
 • AKKAYA MURAT, KAYA, HAKAN (2019). INNOVATIVE AND SMART TECHNOLOGIES IN LOGISTICS. 17th International Logistics and Supply Chain Congress, İstanbul Turkey (Tam Bildiri)
 • AKKAYA MURAT, AZİMOVA, TARANA (2021). Volatility Spillover Effects in BRICS-T Stock Exchange Markets, GELİŞİM-UWE 2021 (Özet Bildiri).
 • AKKAYA MURAT (2021). ÜÇÜZ AÇIK BASKI ENDEKSİ VE FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİ: TÜRKİYE UYGULAMASI. 24. Finans Sempozyumu, (Tam metin bildiri)
 • AKKAYA MURAT, LOKMAN KANTAR, TARANA AZİMOVA (2022). COVID-19 Pandemisi ve Hisse Senedi Borsalarında Bulaşma Etkisi: VCC-MGARCH Analizi. 25. Finans Sempozyumu, (Tam metin bildiri)
 • AKKAYA MURAT, LOKMAN KANTAR, TARANA AZİMOVA (2022). Türk Bankacılık Sektöründe Hisse Senedi Fiyatı ile İflas Riski Arasındaki İlişkinin Z Risk Endeksi ve Finansal Oranlar ile Analizi. 26. Finans Sempozyumu, (Tam metin bildiri)

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1. Doktora Tezleri:

Sağlık Sektöründe Kaynak Tüketim Muhasebesi: Bir Özel Hastane Örneği. (2023). TC İstanbul Arel Üniversitesi.

2. Yüksek Lisans Tezleri:

 • Sosyal ve Toplumsal Olayların Finansal Yapıya Etkisi: Türkiye - Rusya Krizi ve 15 Temmuz Olayı
 • Mesleki Eğitimde İstihdam Sorunları, Örnek Modeller, Türkiye Uygulaması ve Çözüm Önerileri
 • Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Etkileyen Faktörler, İkrami Tayfur, (2018). İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Customer experience and it's impact on business results in retail_a case study for an apparel retailer, ERKAN YAPRAK, (2018). Bahçeşehir Üniversitesi, No:512552.
 • Yatırımcı Duyarlılığında Tüketici Güven Endeksi ile Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği (2019). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürünlerin Kullanımı ve Etkileri, (2020). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Dijital vergilendirme ile transfer fiyatlandırmasının matrah aşındırması ve kar aktarımı eylem planları çerçevesinde değerlendirilmesi ve Türkiye’deki uygulamalarının tartışılması, (2020). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Bankacılık Sisteminde İç Kontrol İşlemleri ve İç Kontrol Fonksiyonunun Bileşenleri Üzerine Bir Uygulama, (2021). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (Teknopark) Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi ve Hilelerin İncelenmesi, (2021). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi ve Türk Emeklilik Fonlarının Performans Analizi, (2022). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Faktoring İşlemlerinin Hukuksal- Finansal Boyutu Ve Sektör Analizi, (2022). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Kovid-19 Pandemisinin Dünya Ekonomilerine Etkileri, (2022). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Vakıf Üniversitelerinde İç Kontrol Sistemlerinin Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma. (2022). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Kriz Dönemlerinde Finansal Ve Kripto Para Piyasalarının Dönüşümü: Kripto Para Üzerine Bir Uygulama (2023). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Volatilite ve Asimetrik Fiyat Hareketleri Üzerine Bir İnceleme: BIST100 Örneği. (2023). TC İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonları Performans Ölçümünde Omega Rasyosu. (2023). TC İstanbul Arel Üniversitesi. 
 • Türk Bankacılık Sektörünün Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Analiz: Borsa İstanbul Uygulaması (2024). TC İstanbul Arel Üniversitesi.

Şimdiki Görevi

Doç. Dr.- İstanbul Beykent Üniversitesi - Uluslararası Ticaret Finans Bölümü