Foto

Seçkin Nazlı

Eğitmen

İstanbul Medipol Üniversitesi


Akademik Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılından mezun olan Doç. Dr. Seçkin Nazlı; 2003 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü bünyesinde Avrupa Birliği Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 2009 yılındaysa İstanbul Üniversitesi bünyesinde özel hukuk doktora programını tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. 2001 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevi, 2015 yılında dahil olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalına mensup öğretim üyesi olarak devam etmektedir. 03.03.2017 tarihinde Doçent olan Seçkin Nazlı, 02.05.2023 tarihi itibariyle İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde Profesör kadrosuna atanmıştır.

Başlıca Yayınları

Prof. Dr. Seçkin Nazlı'nın Vedat Kitapçılık tarafından basılan Özel İş Aracılığı, Seçkin Yayınevi tarafından basılan Anayasa'nın Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Hükümlerinin İş Hukukuna Etkileri başlıklı kitaplarının yanı sıra iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi mevcuttur. Çeşitli hakemli dergilerde yayınlanan başlıca makaleleri arasında : Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanunun İş Hukukuna Yönelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi; İş Sözleşmesinin İşverence Feshinde Fesih Sebebinin Terditli Olarak İleri Sürülmesi; İş Kanunu'nda Düzenlenen Eşit Davranma İlkesi ve Uygulama Sorunları Üzerinde Değerlendirmeler başlıklı çalışmaları sayılabilir.

Şimdiki Görevi

İstanbul Medipol Üniversitesi - Hukuk Fakültesi - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı - Öğretim Üyesi