Foto

Hayri Türkmen

Eğitmen

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.


Akademik Eğitim

Bankacılık kariyerine 2007 yılında SMMM stajını tamamlamak için başlayan Hayri Türkmen, sırasıyla mali kontrol ve muhasebe sonrasında ise finansal kurumlar altında devam etti. Finansal kurumlarda çalışırken bankacılık sektöründeki ilklerden biri olan finansal kurumlar için skorlama ve limit tahsis modülünü geliştirdi. 2016 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de risk yönetimine çalışmaya başladı. 2016-2018 yılları arasında  IFRS-9 geçiş projesinde liderlik yaparak bankanın başarılı bir şekilde IFRS-9 a geçişini sağladı. 2018-2019 yılları arasında bankanın karşılık bütçeleme, ISEDES ve Expected Credit Loss (ECL) süreçlerinden sorumlu müdür olarak çalıştı. Aynı yıllarda Avrupa Bankacılık otoritesi (EBA) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) 'nin geliştirdiği yeni bankacılık mevzuatlarının oluşturulması projelerine ve pilot uyguşamalarına destek verdi. Bunlardan bazıları Loan Origination and Monitoring, AnaCredit, BCBS-239, Non Performing Exposure (NPE), Group Connected Clients. Bu projeler lokal mevzuata uyumu ülkemizde halen devam etmektedir.2019 yılında AB bölgesindeki bankalarca uygulanan temerrüt tanımlarının yeknesaklaştırılması amacıyla başlatılan New Definition of Default- Single Default projesinin yönetilmesi için Unicredit Spa. - Milano da çalışmaya başladı. Proje sırasında toplam 7 ülkenin projeye uyum ve gelişiminden sorumlu proje yöneticisi olarak çalıştı.Projenin tamamlanması ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ye Kredi Riski Politikaları ve Yönetişim Müdürü olarak görevine başladı.Halen bu görevi sürdürmekte olan Hayri Türkmen, iklim riskleri ve sürdürülebilirlik konularının finans alanına uygulanması konularında bir çok çalışmaya destek vermektedir.AB taksonomisi, Uluslararası Sürdürülebilirlik ve İklim Riskleri Standartları (IFRS-S1 ve IFRS-S2) , AB ETS sistemi, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SDKM-CBAM), İklim Değişikliğinin Makro Etkileri, Fiziksel ve Geçiş Riskleri, Karbon Azaltım Planları (Transition Plans), Yeşil Boyama (Greenwashing), Yeşil Varlık Oranı (YVO-GAR) ile sürdürülebilir finansman ve borçlanma araçları konusunda uzman olan Hayri Türkmen, Türkiye Bankalar Birliği altında Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Taksonomi Teknik Çalışma Grubu ve Ulusal Kalkınma Planı İhtisas Komisyonlarında aktif görev almaktadır. 


Şimdiki Görevi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kredi Riski Politikaları ve Yönetişim